הכנס המדעי השלישי להצגת עבודות מחקר - צמתי מחקר: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מכאן ועכשיו - 12.12.2012