נמשכת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט

נמשכת ההרשמה לתואר ראשון ולתארים מתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה,

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר במזכירות המחלקה.