סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' אורנה ששון-לוי
ראש המחלקה
418 5317625 03

סגן ראש מחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר ניסים ליאון
סגן ראש המחלקה ומרכז תוכנית הלימודים לתואר שני
417 03-5318624

סגל בכיר

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר גלית אילון
יו"ר הוועדה המחלקתית לתואר שלישי
405 03-5318187
פרופ' אורלי בנימין
ראש המגמה לסוציולוגיה אירגונית
333 03-5318189
ד"ר טובה גמליאל
ראש המגמה לחברה ותרבות
411 03-5318964
פרופ' אילנה סילבר 403 03-5318379
ד"ר שירה עופר
שבתון שנתי
ד"ר מיכל פגיס
ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית
406 03-5318186
ד"ר דני קפלן 407 5318839 03
ד"ר דוד רייר
יו"ר הועדה המחלקתית לתואר ראשון
414 03-5318040
פרופ' לריסה רמניק 408 03-5318691
ד"ר אורי שורץ 440 03-5318965
ד"ר ברוך שמעוני
ראש התוכנית לייעוץ ארגוני
412 03-5318188
פרופ' אפרים תבורי
שבתון סמסטר ב'
330 03-5318190

עוזרי הוראה

אמריטוס

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' ליאונרד ולר 439 03-5318964
פרופ' חוה עציוני-הלוי 411 03-5318234
פרופ' מנחם פרידמן 417 08-9349184
פרופ' ניסן רובין 411 03-5318234