סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' אורנה ששון-לוי
ראש המחלקה
418 03-5317625

סגן ראש מחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר ניסים ליאון
סגן ראש המחלקה, מרכז תוכנית הלימודים לתואר שני
417 03-5318624

סגל בכיר

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר גלית אילון
יו"ר הוועדה המחלקתית לתואר שלישי
405 03-5318187
פרופ' אורלי בנימין
שבתון שנתי
333 03-5318189
ד"ר לימור גבאי אגוזי
אחראית תוכנית לימודים לתואר ראשון
404 03-5318651
פרופ' טובה גמליאל
ראש המגמה לחברה ותרבות
411 03-5318234
פרופ' אילנה סילבר 403 03-5318379
ד"ר שירה עופר
ראש המגמה לסוציולוגיה ארגונית
404
ד"ר מיכל פגיס
ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית
406 03-5318186
פרופ' דני קפלן
שבתון סמסטר א
407 5318839 03
ד"ר דוד רייר 414 03-5318040
פרופ' לריסה רמניק 408 03-5318691
ד"ר אורי שורץ 440 03-5318965
ד"ר ברוך שמעוני
מייסד ועומד בראש התכנית לייעוץ ארגוני
412 03-5318188