סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' אורנה ששון-לוי
ראש המחלקה
418 5317625 03

סגן ראש מחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר ניסים ליאון
סגן ראש המחלקה ומרכז תוכנית הלימודים לתואר שני
417 03-5318624

סגל בכיר

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר גלית אילון
יו"ר הוועדה המחלקתית לתואר שלישי
405 03-5318187
פרופ' אורלי בנימין
ראש המגמה לסוציולוגיה אירגונית
333 03-5318189
ד"ר טובה גמליאל
ראש המגמה לחברה ותרבות
411 03-5318964
פרופ' אילנה סילבר 403 03-5318379
ד"ר מיכל פגיס
ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית
406 03-5318186
ד"ר דני קפלן 407 5318839 03
ד"ר דוד רייר
יו"ר הועדה המחלקתית לתואר ראשון
414 03-5318040
ד"ר אורי שורץ 440 03-5318965
ד"ר ברוך שמעוני
ראש התוכנית לייעוץ ארגוני
412 03-5318188
פרופ' אפרים תבורי 330 03-5318190

סגל זוטר

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר לימור גבאי אגוזי 404 03-5318651
ד"ר נדב גבאי 411 03-5318234
ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי 413 03-5317308
ד"ר אלונה הרנס 421c 03-5317893
ד"ר רונית יצחקי 410 03-5318843
ד"ר מיכל רום 419 03-5318079

מורים מן החוץ

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר סיגל אופנהיים שחר
ד"ר דניאל נוה בנין 505 חדר 106
ד"ר שני קונה 440 03-5318967

עוזרי הוראה

סגל בשבתון

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר שירה עופר
שבתון שנתי
פרופ' לריסה רמניק
שבתון סמסטר א'

אמריטוס

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' יונה גינזברג 411 03-5318234
פרופ' ליאונרד ולר 439 03-5318964
פרופ' חוה עציוני-הלוי 411 03-5318234
פרופ' מנחם פרידמן 417 08-9349184
ד"ר שמעון קופר
פרופ' ארנסט קראוס 421B 03-5317892
פרופ' ניסן רובין 411 03-5318234