סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' אורנה ששון-לוי
ראש המחלקה
418 5317625 03

סגן ראש מחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר ניסים ליאון
סגנן ראש המחלקה ומרכז תוכנית הלימודים לתואר שני
417 03-5318624

סגל בכיר

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר גלית אילון
יו"ר הוועדה המחלקתית לתואר שלישי
405 03-5318187
פרופ' אורלי בנימין
ראש המגמה לסוציולוגיה אירגונית
303 03-5318189
ד"ר טובה גמליאל
ראש המגמה לחברה ותרבות
411 03-5318234
פרופ' אילנה סילבר 403 03-5318379
ד"ר שירה עופר 404 03-5318651
ד"ר מיכל פגיס
ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית
403 03-5318379
ד"ר דני קפלן 407 5317893 03
ד"ר דוד רייר
יו"ר הועדה המחלקתית לתואר ראשון
414 03-5318040
פרופ' לריסה רמניק 408 5318691 03
ד"ר אורי שורץ 440 03-5318965
ד"ר ברוך שמעוני
ראש התוכנית לייעוץ ארגוני
412 03-5318188
פרופ' אפרים תבורי 330 03-5318190

סגל זוטר

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר לימור גבאי אגוזי 404 03-5318651
ד"ר נדב גבאי 406 03-5318186
ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי 413 03-5317308
ד"ר אלונה הרנס 421D 03-5317893
ד"ר רונית יצחקי 410 03-5318093
ד"ר מיכל רום 419 03-5318079

מורים מן החוץ

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר סיגל אופנהיים שחר
ד"ר דני נוה בנין 505 חדר 106
ד"ר שני קונה 440 03-5318967

עוזרי הוראה

שם ותפקיד משרד טלפון
גב' גלית ברקת דניאלי 413 03-5317308
גב' עינת זמבל 416 03-5318968
גב' לימור כלימור ממן 421c
גב' איריס סלונציק- כהן 416 03-5318968
מר אור ענבי 413 03-5317308

סגל בשבתון

אמריטוס

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' יונה גינזברג 411 03-5318234
פרופ' ליאונרד ולר 439 03-5318964
פרופ' חוה עציוני-הלוי 411 03-5318234
פרופ' מנחם פרידמן 417 08-9349184
ד"ר שמעון קופר
פרופ' ארנסט קראוס 421B 03-5317892
פרופ' ניסן רובין 411 03-5318234