סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' אורנה ששון-לוי
ראש המחלקה
418 03-5317625

סגן ראש מחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
דר' ניסים ליאון
סגן ראש המחלקה, מרכז תוכנית הלימודים לתואר שני
417 03-5318624

סגל בכיר

שם ותפקיד משרד טלפון
דר' גלית אילון
יו"ר הוועדה המחלקתית לתואר שלישי
405 03-5318187
פרופ' אורלי בנימין 333 03-5318189
דר' לימור גבאי אגוזי
אחראית תוכנית לימודים לתואר ראשון
404
דר' שלמה גוזמן-כרמלי 419 03-5318079
פרופ' טובה גמליאל
ראש המגמה לחברה ותרבות. שבתון סמסטר ב
411 03-5318234
פרופ' אילנה סילבר
שבתון סמסטר א'
403 03-5318379
דר' שירה עופר
ראש המגמה לסוציולוגיה ארגונית
404 03-5318651
דר' מיכל פגיס
ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית
406 03-5318186
פרופ' דני קפלן 407 5318839 03
דר' דוד רייר 414 03-5318040
פרופ' לריסה רמניק 408 03-5318691
דר' אורי שורץ 440 03-5318965
דר' ברוך שמעוני
מייסד ועומד בראש התכנית לייעוץ ארגוני
412 03-5318188

עמיתי הוראה