סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' אורנה ששון-לוי
ראש המחלקה
418 5317625 03

סגן ראש מחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר ניסים ליאון
סגן ראש המחלקה, מרכז תוכנית הלימודים לתואר שני ומ"מ ראש התכנית ליעוץ ארגוני
417 03-5318624

סגל בכיר

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר גלית אילון
יו"ר הוועדה המחלקתית לתואר שלישי
405 03-5318187
פרופ' אורלי בנימין
ראש המגמה לסוציולוגיה אירגונית
333 03-5318189
ד"ר טובה גמליאל
ראש המגמה לחברה ותרבות
411 03-5318234
פרופ' אילנה סילבר 403 03-5318379
ד"ר שירה עופר
שבתון שנתי
ד"ר מיכל פגיס
ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית
406 03-5318186
ד"ר דני קפלן
שבתון שנתי
407 5318839 03
ד"ר דוד רייר
שבתון שנתי
414 03-5318040
פרופ' לריסה רמניק 408 03-5318691
ד"ר אורי שורץ 440 03-5318965
ד"ר ברוך שמעוני
שבתון שנתי
412 03-5318188
פרופ' אפרים תבורי
שבתון שנתי
330 03-5318190

עמיתי הוראה

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר סיגל אופנהיים שחר
ד"ר לימור גבאי אגוזי
אחראית תוכנית לימודים לתואר ראשון
404 03-5318651
ד"ר נדב גבאי 411 03-5318234
ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי 03-5318964
ד"ר אלונה הרנס 421c 03-5317893
ד"ר רונית יצחקי 410 03-5318843
ד"ר דניאל נוה בנין 505 חדר 106
ד"ר מיכל רום 419 03-5318079

עוזרי הוראה

אמריטוס

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' ליאונרד ולר 439 03-5318964
פרופ' חוה עציוני-הלוי 411 03-5318234
פרופ' מנחם פרידמן 417 08-9349184
פרופ' ארנסט קראוס B421 03-5317892
פרופ' ניסן רובין 411 03-5318234