מר רן אלמוג

מר
מר רן אלמוג
דוא"ל: 

מחקר

תחומי מחקר: 

"קהילת הפיתוי" כביטוי לתרבות צעירים עכשווית – חקירה הרמנויטית מפרספקטיבות של גבריות, פיתוי והעשות עצמי