המשמעות הרטרו-ספקטיבית של השירות הצבאי בחייהן הבוגרים של נשים דתיות- לאומיות בישראל

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: