דו ראשי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

תיאור המסלול:

השילוב של תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותואר ראשון בפסיכולוגיה הינו שילוב נפוץ ביותר בקרב תלמידי אוניברסיטת בר אילן. שתי הדיסציפלינות מזינות זו את זו, ומתייחסות זו לזו בדרכים רבות ומגוונות. לתחומי הפסיכולוגיה, העוסקים בהבנת האישיות של היחיד והמניעים אותו, היו מאז ומתמיד נקודות השקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. הפסיכולוגיה מבינה שלא ניתן לחקור את היחיד מחוץ להקשר החברתי שלו. ואילו הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, המתמקדות במחקר החברה והתרבות, מבינות שהחברה מורכבת מיחידים שעולמם הפנימי משקף דגמים חברתיים. כך התאוריות הפסיכולוגיות תורמות לניתוחים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים אם כמקור לשאלות עיוניות ואם כמקור לניסוחן של תשובות (תיאוריות) המספקות התבוננות מעמיקה ורב-ממדית במציאות. השפעה בולטת לממשק בין פסיכולוגיה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה אפשר למצוא בחקר עולם הזקנה, במחקר היחסים בין בני זוג, בסוציולוגיה של המשפחה, בחקר ההבניה של זהויות קולקטיביות, בניתוח היחסים בין קבוצות, בהבנת דרך פעולתם של סטריאוטיפים וסטיגמות, בחקר הארגונים ועוד. תחום המחבר בין שתי הדיסציפלינות הוא הפסיכולוגיה החברתית, הנלמדת בשתי המחלקות.

 ייחודיות המסלול:          

התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי חוקרים ותלמידים כלי חשוב לניתוח ההקשר החברתי והמסגרות בתוכו פועלים יחידים וקבוצות. בעוד שהפסיכולוגיה נוטה ברובה לשיטות מחקר כמותניות, הרי שעם התרחבות הממשק בין פסיכולוגיה לשאר מדעי החברה, ואף למשפטים ולפילוסופיה, יש דרישה הולכת וגוברת גם למיומנות בשיטות מחקר איכותניות (הריאיון והתצפית), ודיגיטליות (דגימות מהמרחב הווירטואלי). רכישת בקיאות ומיומנות בהן חיונית הן לניסוחן של שאלות חדשות והן להעשרת המענה לשאלות ישנות.

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יחד עם מקצוע הפסיכולוגיה מקנה כלים תאורטיים ומעשיים לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים לעסוק בעבודות הנמצאות על קו התפר בין סוציולוגיה לפסיכולוגיה: ייעוץ, הנחיית קבוצות, ראיון והשמת  כוח אדם, וכן מחקר. כך, שילוב זה מציע מגוון אפשרויות תעסוקה במערכות חינוך, במשרדי הממשלה, בחברות מסחריות, בעמותות ובארגונים חברתיים שונים, ובתחום התקשורת והפרסום.  

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25  ש"ש (שעות שנתיות) לפי הפירוט הבא:

שנה היקף נקודות נדרש
שנה א' קורסי חובה בהיקף של 7.5 נקודות
שנה ב' קורסי חובה בהיקף של 8.5 נקודות
שנה ג' סמנריונים בהיקף של 4 נקודות
שנים ב'-ג' קורסי בחירה בהיקף של 5 נקודות

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_dv_rshy_mvbnh_psykvlvgyh_1.pdf

תנאי מעבר – מקצוע דו ראשי לא מובנה:

משנה א' ל-ב' ציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 - מבוא לסוציולוגיה

64-103-  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם הציון לא יהיה כנדרש.

לתשומת לב התלמידים במקצוע ראשי דו ראשי מובנה ולא מובנה

 1. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים בשיטות מחקר כי הם מהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 2. תלמידי שנה א' במקצוע ראשי או במקצוע דו ראשי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראש המחלקה או בפני הממונה מטעמו. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה למעבר משנה א' לשנה ב'. רק תלמידים המגיעים לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 3. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. בשנה האחרונה ללימודים במחלקה לפני תחילת רישום מערכת השעות, ניתן להתייעץ עם הסגן המנהלי לראש המחלקה בכדי לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 4. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינה המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חובתו לדאוג הקדם האפשרי  שיהיה לו ציון סופי על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. בנוסף, ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:

א. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.

ב. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.

 1. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר אילן יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם היה לא פחות מ-70.
 2. קורסים שנלמדו באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם היה לא פחות מ-70.
 3. תלמידים שלא קיבלו פטור מלימוד אנגלית חייבים להשתתף בקורס לאנגלית בשנת הלימודים הראשונה.