דו ראשי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

תיאור המסלול:

מסלול תואר ראשון דו ראשי מובנה בסוציולוגיה אנתרופולוגיה עם קרימינולוגיה מאפשר חשיפה ורכישה של מיומנויות המקנות התבוננות מחודשת וייחודית על עולם ההתנהגויות החריגות . לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מפתחים כלים אנליטיים ויישומיים המסייעים להבין תרבויות וחברות באשר הן, וגם הבנה מעמיקה של החברה בה אנו חיים ותהליכי השינוי הרוחשים בה. ואילו  בתכנית לקרימינולוגיה רוכשים ידע אודות ההתנהגות האנושית הנורמטיבית וזו הסוטה מהנורמה, לומדים תיאוריות המסבירות את ההתנהגויות החריגות  לסוגיהן ומקיימים דיון בדרכים למניעתן. שילוב לימודי הקרימינולוגיה עם עולם הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה יאפשר להעמיק את הנסיבות וההשלכות התרבותיות, החברתיות והסימבוליות בחקר התנהגויות החורגות מהנורמה החברתית, וכן הוא יאפשר מבט ביקורתי אודות ההגדרה של נורמה וסטייה, התנאים בהם התנהגות מתוייגת כנורמטיבית או חורגת, ויחסי הכוח הטמונים בעצם התיוג.

ייחודיות המסלול:

השילוב של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם לימודי הקרימינולוגיה מאפשרים שילוב של ידע תאורטי וידע מעשי. כך, הם מאפשרים לא רק רכישת ידע טהור, אלא גם רכישת מומחיות וידע יישומי עבור סטודנטים המבקשים לרכוש תובנות, כלים ומיומנויות שיסייעו להם לפתח קריירה ועשייה במוסדות לקידום נוער, שרות בתי הסוהר, בתי חולים לבריאות הנפש, וכדומה. בכל אותם המרחבים נדרשת קבלת החלטות בתנאים של רגישות חברתית, מגדרית, בין-תרבותית וגילית, כאשר רוחב האופקים ויכולות הניתוח הנרכשים  בלימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מכינים  את בוגרי הלימודים בשילוב זה למועסקים אידאלים.

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יחד עם תחום הקרימינולוגיה פותח בפני הסטודנטים מגוון אפשרויות תעסוקה בתחום הציבורי, במחלקות לקידום נוער ברשויות המקומיות, שרות בתי הסוהר, משטרה, בתי חולים לבריאות הנפש, בארגונים חברתיים שעיקרם שיקום ותמיכה, וכן במסגרות הוראה תיכונית ובמכללות להוראה אקדמית.

 תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25  ש"ש (שעות שנתיות) לפי הפירוט הבא:

שנה היקף נקודות נדרש
שנה א' קורסי חובה בהיקף של 8.5 נקודות
שנה ב' קורסי חובה בהיקף של 8.5 נקודות 
שנה ג' סמינריונים בהיקף של 4 נקודות
שנים ב' ו-ג' קורסי בחירה בהיקף של 4 נקודות 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

 /files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_dv_rshy_mvbnh_qrmynvlvgyh.pdf

תנאי מעבר – מקצוע דו ראשי לא מובנה:

משנה א' ל-ב' ציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 - מבוא לסוציולוגיה

64-103-  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם הציון לא יהיה כנדרש.

לתשומת לב התלמידים במקצוע ראשי דו ראשי מובנה ולא מובנה

 1. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים בשיטות מחקר כי הם מהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 2. תלמידי שנה א' במקצוע ראשי או במקצוע דו ראשי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראש המחלקה או בפני הממונה מטעמו. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה למעבר משנה א' לשנה ב'. רק תלמידים המגיעים לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 3. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. בשנה האחרונה ללימודים במחלקה לפני תחילת רישום מערכת השעות, ניתן להתייעץ עם הסגן המנהלי לראש המחלקה בכדי לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 4. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינה המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חובתו לדאוג הקדם האפשרי  שיהיה לו ציון סופי על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. בנוסף, ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:

א. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.

ב. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.

 1. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר אילן יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם היה לא פחות מ-70.
 2. קורסים שנלמדו באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם היה לא פחות מ-70.
 3. תלמידים שלא קיבלו פטור מלימוד אנגלית חייבים להשתתף בקורס לאנגלית בשנת הלימודים הראשונה.