דו ראשי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך

תיאור המסלול:

המסלול תואר ראשון דו ראשי מובנה בסוציולוגיה אנתרופולוגיה עם המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך ועם המגמה ליעוץ חינוכי משלב בין שני תחומים המשלימים זה את זה. מחד, לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מפתחים כלים אנליטיים ויישומיים המסייעים להבין תרבויות וחברות באשר הן, וגם הבנה מעמיקה של החברה בה אנו חיים ותהליכי השינוי הרוחשים בה. מאידך, מערכות חינוך, ובכלל זה המנהיגים והצוותים החינוכיים, מצויים ביחסים עם מוסדות חברתיים אחרים. שילוב עולם החינוך עם עולם הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה יאפשר להעמיק בחקר תפקידיה החברתיים המגוונים, ולעיתים הסותרים, של מערכת החינוך וסוכניה. כך, בידי המתעדים לפתח קריירה ועשייה בתחום החינוך, הפורמאלי והבלתי פורמאלי, יינתנו הכלים להתבוננות מחודשת וייחודית על עולם הכיתה, בית-הספר והמערכת ככלל, כזו המאירה סוגיות חברתיות ותרבותיות, כולל שאלות של  הגדרת זהות, פערים ואי-שוויון חברתי, הבנות תרבותיות, פרשנות חיי היומיום, ועוד.

ייחודיות המסלול:

התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות, וכן שיטות המחקר של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי חוקרים ותלמידים כלי מרכזי לחקר מערכות חינוך. שיטות מחקר כמותיות (סטטיסטיות), איכותניות (הריאיון והתצפית), ודיגיטליות (דגימות מהמרחב הווירטואלי), מאפשרות לסטודנטים להבין מקרוב, ובאופן שיטתי, את מערכות החינוך, כולל תכני ההוראה, שיטות הוראה, דפוסי ניהול מערכות חינוך, אי-שוויון בין תלמידים ובין בתי ספר, תפקיד בית הספר בחיי היום יום של התלמידות והתלמידים ועוד. זאת, מכיוון שללא הבנת ההקשר החברתי והתרבותי של בית הספר, נתקשה  להוביל את קידום הישגי התלמידים, לנהל נכון צוותים חינוכיים ולהיות מנהיגים חינוכיים מובילים.

אפשרויות תעסוקה:

רוחב האופקים ויכולות הניתוח המתפתחות בלימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה והנרכשות אצלנו במחלקה הופכות את בוגרי המחלקה למועמדים אידאלים למגוון משרות בשוק העבודה העכשווי, הדורשות קבלת החלטות בתנאים של רגישות חברתית, מגדרית, בין-תרבותית וגילית. התכנית המשולבת פותחת בפני הסטודנט מגוון אפשרויות תעסוקה ובעיקר כישורים לניהול מוצלח של מערכת החינוך בעולם משתנה. אפשרויות תעסוקה קיימות: במגזר הציבורי (מערכות חינוך פורמאליות); במגזר הפרטי (בתי ספר פרטיים, חינוך בלתי פורמלי); במגזר העסקי (מחקר ופיתוח של תהליכי למידה ותכני הדרכה); ועוד.

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25.5  ש"ש (שעות שנתיות) לפי הפירוט הבא:

שנה היקף נקודות נדרש
שנה א'                    קורסי חובה בהיקף של 8.5 נקודות                                           
שנה ב' קורסי חובה בהיקף של 12.5 נקודות
שנה ג' סמנריונים בהיקף של 4 נקודות


רשימה מפורטת של הקורסים למגמת מנהיגות וניהול מערכות חינוך ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_dv_rshy_mvbnh_khynvk-_nyhvl_khynvky_0.pdf

רשימה מפורטת של הקורסים למגמת יעוץ חינוכי ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_dv_rshy_mvbnh_khynvk-_yvts_khynvky_0.pdf

תנאי מעבר – מקצוע דו ראשי לא מובנה:

משנה א' ל-ב' ציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 - מבוא לסוציולוגיה

64-103-  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם הציון לא יהיה כנדרש.

לתשומת לב התלמידים במקצוע ראשי דו ראשי מובנה ולא מובנה

 1. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים בשיטות מחקר כי הם מהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 2. תלמידי שנה א' במקצוע ראשי או במקצוע דו ראשי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראש המחלקה או בפני הממונה מטעמו. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה למעבר משנה א' לשנה ב'. רק תלמידים המגיעים לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 3. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. בשנה האחרונה ללימודים במחלקה לפני תחילת רישום מערכת השעות, ניתן להתייעץ עם הסגן המנהלי לראש המחלקה בכדי לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 4. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינה המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חובתו לדאוג הקדם האפשרי  שיהיה לו ציון סופי על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. בנוסף, ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:

א. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.

ב. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.

 1. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר אילן יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם היה לא פחות מ-70.
 2. קורסים שנלמדו באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם היה לא פחות מ-70.
 3. תלמידים שלא קיבלו פטור מלימוד אנגלית חייבים להשתתף בקורס לאנגלית בשנת הלימודים הראשונה.