דו ראשי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה

תיאור המסלול:

השילוב של תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותואר ראשון במדע המדינה מפגיש בין תחומי ידע משלימים. מדע המדינה עוסק לרוב בחקר התנאים הפוליטיים המעצבים את האופן בו פועלת   המדינה, וכן בוחן תחומי ריבונות וארגונים פוליטיים אחרים. הסוציולוגיה עוסקת לרוב בחקר התנאים החברתיים המשפיעים על תנאים הפוליטיים הללו. כך למשל, הסוציולוגיה חוקרת את הפעילות של המוסדות המדינתיים כמו הצבא, הביורוקרטיה הממשלתית, ומנתחת את המקורות החברתיים היכולים להסביר הכרעות פוליטיות שלהן השלכה על מדיניות או מציאות מדינתית. תחומים העומדים במרכז המחקר הסוציולוגיה, כמו מגדר, הגירה, דת, שוק העבודה, אזרחות, זהויות, סולידריות חברתית, החברה האזרחית, לאומיות גלובליזציה, מהווים תשתית ידע חיונית מעין כמותה לפיתוח ההתמקצעות התיאורטית והמעשית בחקר הממשל, הפוליטיקה, המדינה והמדיניות. 

ייחודיות המסלול:                                   

התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה משמשות בידי חוקרים ותלמידים כלי חשוב ויש ויאמרו חיוני לניתוח ההקשר החברתי והמסגרות בתוכו פועלת המדינה וארגונים ופעולות המתייחסים אליה. הסוציולוגיה מספקת ידע מורחב בתשתיות התיאורטיות הנוגעות לתנאים החברתיים שבתוכם המדינה ונגזרותיה פועלים. היא גם מוסיפה מתודות משלימות למה שנלמד במסגרות מדע המדינה, כגון תורת הריאיון הנהוגה בסוציולוגיה האיכותנית או האתנוגרפיה הנוהגת באנתרופולוגיה. התוצאה היא עושר תיאורטי ומתודולוגי היכול לסייע בהשגת ההתמקצעות והמיומנות הנדרשים מאנשי מדע המדינה ובהם יועצים פוליטיים, מבקרי ממשל, פקידות ממשלית, אנשי תקשורת במגוון תחומי העניין שלהם.

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יחד עם מקצוע מדע המדינה מקנה כלים תאורטיים ומעשיים לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים לעסוק בעבודות הנמצאות על קו התפר בין סוציולוגיה למדע המדינה: ייעוץ פוליטי, ביקורת ממשלית, הנחיית קבוצות, ביצוע וניתוח סקרים וכן מחקר. כך, שילוב זה מציע מגוון אפשרויות תעסוקה במערכות חינוך, במשרדי הממשלה, בחברות מסחריות, בעמותות ובארגונים חברתיים שונים, ובתחום התקשורת והפרסום.  

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25  ש"ש (שעות שנתיות) לפי הפירוט הבא:

שנה היקף נקודות נדרש
שנה א'                     קורסי חובה בהיקף של 7.5 נקודות                                            
שנה ב' קורסי חובה בהיקף של 11.5נקודות
שנה ג' סמנריונים בהיקף של 4 נקודות
שנים ב'- ג' קורסי בחירה בהיקף של 2 נקודות

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_dv_rshy_mvbnh_mdy_hmdynh_0.pdf

תנאי מעבר – מקצוע דו ראשי לא מובנה:

משנה א' ל-ב' ציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 - מבוא לסוציולוגיה

64-103-  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם הציון לא יהיה כנדרש.

לתשומת לב התלמידים במקצוע ראשי דו ראשי מובנה ולא מובנה

 1. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים בשיטות מחקר כי הם מהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 2. תלמידי שנה א' במקצוע ראשי או במקצוע דו ראשי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראש המחלקה או בפני הממונה מטעמו. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה למעבר משנה א' לשנה ב'. רק תלמידים המגיעים לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 3. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. בשנה האחרונה ללימודים במחלקה לפני תחילת רישום מערכת השעות, ניתן להתייעץ עם הסגן המנהלי לראש המחלקה בכדי לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 4. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינה המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חובתו לדאוג הקדם האפשרי  שיהיה לו ציון סופי על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. בנוסף, ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:

א. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.

ב. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.

 1. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר אילן יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם היה לא פחות מ-70.
 2. קורסים שנלמדו באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם היה לא פחות מ-70.
 3. תלמידים שלא קיבלו פטור מלימוד אנגלית חייבים להשתתף בקורס לאנגלית בשנת הלימודים הראשונה.