דו ראשי מובנה עם בית הספר לתקשורת (תרבות דיגיטלית)

תיאור המסלול:

השילוב של תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותואר ראשון בתקשורת מפגיש בין תחומי ידע משלימים. בעשורים האחרונים ממלאת המדיה הדיגיטלית תפקיד מכריע בעיצובם מחדש של תהליכים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים. כתוצאה, אנו עדים לשינויים מבניים בארגון החברתי, במנגנוני השליטה ובהיררכיות חברתיות. העולם הדיגיטלי מרחיב את הפעילות הפוליטית-חברתית (כמחאה, תעמולה וטרור); ידע מומחים (רפואי, משפטי ופסיכולוגי) מונגש לציבור הרחב; האנציקלופדיה הפופולרית בעולם – ויקיפדיה -  מייצרת ידע באמצעות מתנדבים בתהליך דמוקרטי; ענפים כלכליים מאורגנים מחדש סביב דפוסים חדשים של ייצור ושיווק; מימון וצריכה מבוזרים באמצעות האינטרנט (קוד פתוח, מיקור ומימון-המונים); ואף בחירת בני-זוג ומיון והשמת מועמדים לעבודה נעשים כיום בסיוע אלגוריתמים.

שינויים אלו משפיעים לא רק על המבנה החברתי ומאפייני צריכה וייצור התקשורת, אלא על התרבות בכלל.  אתרים כדוגמת פייסבוק, המבוססים על תוכני היצרכנים (הכלאה של צרכנים יצרנים), משנים את יחסי הגומלין בין תעשיית המדיה לצרכנים שלה ואת מאפייני צריכת וייצור התקשורת. באתרים נוצרים עולמות משמעות חדשים, זהויות חדשות, חוויות עולם חדשות, מאגרים לשוניים וסמליים חדשים ועוד. באינטרנט מתעצבת תרבות דיגיטלית חדשה של רומנטיקה ואינטימיות בין אנשים קרובים ובין זרים ונפתחות זירות חדשות להצגת-העצמי, למשחקי שפה ולשון, ליצירתיות ולעיצוב הזיכרון הפרטי הקולקטיבי.

ייחודיות המסלול:

השינויים העמוקים בעולם המדיה ובמאפייני התקשורת והתרבות הקשורים בו מציבים אתגרים משמעותיים הן בפני חוקרי התקשורת והן בפני סוציולוגים ואנתרופולוגים. מטרת ההתמחות במדיה ותרבות דיגיטלית היא לאפשר לסטודנטים כבר בתואר הראשון להתמקד בהתפתחויות הטכנולוגיות- תרבותיות האחרונות, ולרכוש כלים תיאורטיים הן מתחום לימודי התקשורת, הן מתחום הדעת של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה. שילוב זה מצייד את הסטודנטים גם בכלים מתודולוגיים ויישומיים הנדרשים לניהול מחקר של האינטרנט ו/או באמצעות האינטרנט ופלטפורמות תקשורתיות חדשות אחרות. המרכזיות החברתית והכלכלית של זירות מקוונות ותהליכי דיגיטציה הופכת את הידע שמציע השילוב לבסיס חשוב לא רק כידע טהור אלא גם כמומחיות וידע יישומי עבור סטודנטים המבקשים לרכוש תובנות, כלים ומיומנויות שיסייעו להם בשוק התעסוקה.

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ( תחום חקר התרבות) יחד עם מקצוע התקשורת פותח בפני הסטודנט מגוון אפשרויות תעסוקה הן בתחום הציבורי כמו משרדי ממשלה, עמותות וארגונים ביטחוניים הן בעולם העסקי ( הזקוק לתקשורת שיווקית, בין השאר) והן בתחום התקשורת, כגון ערוצי חדשות, פרסום, דוברות, יחסי ציבור ועוד.

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25  ש"ש (שעות שנתיות) לפי הפירוט הבא:

שנה היקף נקודות נדרש
שנה א'                      

קורסי חובה בהיקף של 5.5 נקודות  

קורסי בחירה בהיקף של 1 נקודה                                         

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 8.5 נקודות

שנה ג' 

קורסי חובה בהיקף של 3 נקודות

קורסי בחירה בהיקף של 1 נקודה

סמינריונים בהיקף של 4 נקודות

שנים ב'-ג' קורסי בחירה בהיקף של 2 נקודות

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_dv_rshy_mvbnh_tqshvrt_0.pdf

תנאי מעבר – מקצוע דו ראשי לא מובנה:

משנה א' ל-ב' ציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 - מבוא לסוציולוגיה

64-103-  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם הציון לא יהיה כנדרש.

לתשומת לב התלמידים במקצוע ראשי דו ראשי מובנה ולא מובנה

 1. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים בשיטות מחקר כי הם מהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 2. תלמידי שנה א' במקצוע ראשי או במקצוע דו ראשי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראש המחלקה או בפני הממונה מטעמו. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה למעבר משנה א' לשנה ב'. רק תלמידים המגיעים לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 3. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. בשנה האחרונה ללימודים במחלקה לפני תחילת רישום מערכת השעות, ניתן להתייעץ עם הסגן המנהלי לראש המחלקה בכדי לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 4. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינה המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חובתו לדאוג הקדם האפשרי  שיהיה לו ציון סופי על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. בנוסף, ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:

א. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.

ב. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.

 1. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר אילן יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם היה לא פחות מ-70.
 2. קורסים שנלמדו באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם היה לא פחות מ-70.
 3. תלמידים שלא קיבלו פטור מלימוד אנגלית חייבים להשתתף בקורס לאנגלית בשנת הלימודים הראשונה.