ברכות על קבלת מלגות לתואר שני ושלישי מטעם וועדת המלגות והפרסים של האוניברסיטה!

אנו שמחים וגאים לברך את הזוכות במלגות מטעם וועדת המלגות והפרסים של האוניברסיטה!

מלגת הצטיינות לתואר שני:
גלברד צאלה
ניות מיכאלה
שטיימן נועה
 גודו אסתר

מלגת הערכה לתואר שלישי:
רוזנברג אינה
 בר חן אסתר

גאים בכן ומאחלים המון הצלחה והמשך עשייה פוריה!