סמינר מחלקתי יום ד 22.3.17

תלמידי המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה לכל התארים,
קהילת אוניברסיטת בר-אילן והציבור הרחב מוזמנים להרצאתה של

 

ד"ר סמדר שרון

אוניברסיטת ת"א

ומכללת שנקר

 

אתניות ויחסי עבודה בפרויקט לכיש

 בשנות החמישים

 

שתינתן במסגרת הסמינר המחלקתי, ביום רביעי כ"ד אדר,

22 מרץ 2017, בין השעות 14:00-15:30

בבנין 604 כיתה 11