המחלקה מאחלת לכלל הסטודנטים חופשת סמסטר נעימה והצלחה בבחינות!

 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מאחלת

חופשת סמסטר נעימה והצלחה בבחינות!