מפגש קהילת הדוקטורנטיות/ים של המחלקה בנושא: "סיימתי דוקטורט ומה עכשיו?" – על הזדמנויות תעסוקתיות מחוץ לאקדמיה