קיץ נעים והצלחה בבחינות!

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מאחלת 

הצלחה בבחינות וחופשה נעימה