ידיעון לתלמידי התואר השני MA לשנת הלימודים תשע"ח

 

ראש המחלקה: פרופ' אורנה ששון לוי
סגן ראש המחלקה: ד"ר ניסים ליאון
סגנית מנהלית: גב' כוכי חבצלת

 

הוועדה לתואר שני וראשי המגמות :
 

יו"ר הועדה לתואר שני: פרופ' אריאל בנדור
יו"ר הועדה המחלקתית לתואר שני:  ד"ר ניסים ליאון
סוציולוגיה ארגונית: ד"ר שירה עופר
פסיכולוגיה חברתית: ד"ר מיכל פגיס
חברה ותרבות: פרופ' טובה גמליאל
ייעוץ ארגוני: ד"ר ברוך שמעוני

 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה נמצאת בקומה הרביעית בבניין מקסיקו (בניין מספר 213)

לברור שאלות, ניתן לפנות למזכירות, גב' ג'ואל שפינגרן   socio.grad@biu.ac.il

לטלפון 03-5318378 או בפקס 03-7384037

 

התכנית ללימודים מתקדמים במחלקה מאפשרת לבוגריה לרכוש כלים לפענוח ומחקר של מגוון תהליכים חברתיים בזירות מוסדיות שונות כגון המשפחה, הצבא, ארגוני עבודה, המגזר השלישי, הכלכלה, רשתות עבודה, השפה, התרבות והטכנולוגיה, תוך הבנת יחסי הגומלין ביניהם.  הלימודים במחלקה מפתחים  כלים אנליטיים ויישומיים המסייעים להבין תרבויות וחברות באשר הן,  וגם הבנה מעמיקה של החברה בה אנו חיים ותהליכי השינוי הרוחשים בה.

הלימודים המתקדמים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה מעניקים כלי חשיבה וניתוח המאפשרים לחשוף ולחקור את החיבורים  הקושרים בין הפרטי לחברתי, ומאפשרים לנו להבין את המציאות שבה אנו חיים. לכאורה, נראה כי כל סיפור חיים, כל מוסד, כל מפגש בין בני אדם, הם ייחודיים. השאלה את מי אנחנו אוהבים, אופן ניהול הזמן שלנו, הבית בו אנחנו גרים, המוזיקה שאנחנו שומעים או הדברים שמביכים אותנו, כל אלה נדמים לנו כמאפיינים רק אותנו,  ובצדק. בה-בעת, מבט סוציולוגי מזהה בהם דגמים חוזרים, את השתקפותו של סדר חברתי בלתי-נראה. הזהויות שלנו, האופנים שאנחנו מרגישים שייכים למגדר, עדה, מעמד או קבוצה דתית כמו גם השפה באמצעותה אנחנו מדברים על כל העניינים הללו או מתעלמים מהם- כל אלו מעוצבים על-ידי החברה והתרבות.

הקורסים והסמינרים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מאפשרים לענות על סדרה של שאלות סוציולוגיות מגוונות. למשל, מהן המשמעויות העומדות מאחורי תגיות חברתיות מוכרות כמו "גבריות", "זקנה", "מסורתיות", או "אשכנזיות", ואיך הן משתנות מהקשר להקשר?  כיצד שינויים כלכליים כמו פתיחת שווקים וגמישות תעסוקתית משפיעים על יחסי אי שוויון בחברה?  כיצד ארגוני עבודה מתמודדים עם תהליכי גלובליזציה? כיצד נשים וגברים משלבים בין הדרישות הסותרות של עבודה ומשפחה ואלו כוחות חברתיים גורמים לכך שעובדים (ובייחוד עובדות), יחיו מתחת לקו העוני?  כיצד טכנולוגיות חדשות משנות את החיים החברתיים והפוליטיים, למשל כיצד רשת הפייסבוק השפיעה על רשתות הקשרים והמידע שלנו? באילו סיטואציות חברתיות והיסטוריות  מתעצבות קבוצות דתיות חדשות? מה המשמעות של אזרחות בחברה מפוצלת ומקוטבת? כיצד שוק העבודה וחלוקת המרחב הגיאוגרפי (למשל בין מרכז ופריפריה)  מבדלים בין קבוצות וקהילות? מה החשיבות של תנועות חברתיות ומה יכולתן להביא לשינוי  ולצדק חברתי? באיזו שפה חברתית מדבר הגוף שלנו? מתי  רגשות אישיים, כמו בושה, הופכים  להיות קולקטיביים? כיצד  אותנטיות, לאומיות או זעם פוליטי מעוצבים על-ידי החברה, ומשפיעים על הפעולה הפוליטית? האם יש לנו חופש בחירה, ומה בכל זאת מעצב את הבחירות של חיינו?

נקודת המבט האנתרופולוגית תיקח אותנו למסע בין תרבויות אחרות. היא תעניק לנו תובנות מפתיעות שדרכן ניתן ללמוד גם על הכאן ועכשיו. נשאל למשל, היכן בעולם פותחה כלכלת מתנות במקום כלכלת כסף? איך משתנים תפישות ודפוסים של אימהות מתרבות לתרבות? ומה בין האינטרנט למסורת בת אלפי שנים של כבוד במשפחה?

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן מאפיינת באווירה חמה ומשפחתית. היא מעניקה לסטודנטים חניכה אקדמית  צמודה לכל אורך הדרך, מהניסיון לזהות נושאי מחקר מתאימים, עד השלמת התואר, ולעתים אף אחריו, בדרך לפרסום מדעי של הממצאים. רוחב האופקים ויכולות הניתוח המתפתחות בלימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה אצלנו הופכות את מוסמכי המחלקה למועמדים אידאלים למגוון משרות בשוק העבודה העכשווי הדורשות קבלת החלטות בתנאים של רגישות חברתית, מגדרית, בין-תרבותית וגילית.

מסלולים והתמחויות

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' – כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב.

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר.

המחלקה מציעה התמחויות שונות המאורגנות ב-3 מגמות:

א.    פסיכולוגיה חברתית (מסלול א' או ב')

ב.    סוציולוגיה ארגונית (מסלול א' או ב')

ג.     חברה ותרבות (מסלול א' או ב')

מידע נוסף לגבי מגמות אלה מופיע בסעיף מספר 1 להלן וכן ע"י לחיצה על שם המגמה. 

כמו כן, המחלקה מציעה את תכנית ההתמחות הבאה:

ד.   תכנית מ.א. בייעוץ ארגוני (מסלול ב')

למידע לגבי תכנית זו ניתן ללחוץ על הקישור לעי"ל.

 

1. לימודי תואר שני במגמות

תנאי קבלה ודרישות מוקדמות

  1.  המחלקה שוקלת את מועמדותם של מסיימי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע של 85 לפחות. מספר המקומות במחלקה מוגבל, והקבלה היא על בסיס תחרותי. השגת ציון המינימום אינה מבטיחה קבלה. ניתנת עדיפות לבוגרי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. קבלתם של מועמדים חסרי רקע במדעי החברה מותנית בחובות השלמה. הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים שהם להערכתה בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם בפני ביה"ס ללימודים מתקדמים. על מנת להבטיח החלטה שקולה, הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים רשאית להחליט לטפל בבקשה רק לאחר שזו תכלול את כל הנתונים והמסמכים הדרושים, כמפורט להלן. כמו כן, הוועדה רשאית לבקש ממועמדים למסור עבודות סמינריוניות לעיונה, וכן לזמן מועמדים לראיון אישי.
  2.  בעת ההרשמה יש להגיש לביה"ס ללימודים מתקדמים את גיליון הציונים של התואר הראשון. אם בעת ההרשמה לא יהיו בידי המועמדים כל הציונים של התואר הראשון, יש לשלוח בהקדם האפשרי את הציונים שיתווספו, ישירות למזכירות הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
  3. בטופס ההרשמה יש לרשום את המגמה המבוקשת. יש אפשרות לציין מגמות נוספות במחלקה בעדיפות שנייה ושלישית. הדיון העיקרי יהיה לגבי העדיפות הראשונה. המגמה בעדיפות שנייה תובא בחשבון כל זמן שיש מקום פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות הראשונה. מגמה בעדיפות שלישית תובא בחשבון בתנאי שיש מקום פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות השנייה.
  4. בקשה להתקבל ללימודים צריכה לכלול שני מכתבי המלצה משני אנשי סגל אקדמי, אשר לימדו את המועמד בתואר הראשון, רצוי במסגרת סמינרים.  טופסי ההמלצה ישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות התואר השני במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. (ניתן בדואר לכתובת: מזכירות תואר שני, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה אוניברסיטת בר אילן רמת גן 5290002 או במייל- socio.grad@biu.ac.il) אנו מבטיחים לממליצים לשמור על סודיות מלאה.
  5. על המועמדים להשיב על שאלון לגבי ניסיונם ותחומי התעניינותם. שאלון זה נמצא במזכירות המחלקה וכן באתר המחלקה, ויש למוסרו ישירות למחלקה.
  6. מועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שני תקופה ארוכה לאחר סיום לימודיהם לתואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, או תלמידים שלא למדו סוציולוגיה ואנתרופולוגיה כחוג ראשי בתואר הראשון, או שלא למדו קורסים בסיסיים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בתואר ראשון, יחויבו בקורסי השלמה מהתואר הראשון (בנוסף לדרישות הרגילות לתואר שני) בהתאם להחלטת הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים וביה"ס ללימודים מתקדמים.

לימודי ההשלמה אינם מקנים נקודות זכות לתואר השני. יש לשים לב, כי קורסי ההשלמה מהתואר הראשון אינם מתקיימים בהכרח בימי הלימוד של התואר השני (רביעי ושישי). יש לסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה בציון ממוצע של 80 לפחות. סטודנטים המבקשים פטור מלימודי השלמה בגין קורסים שלמדו בעבר, מתבקשים למסור למחלקה את תיאור הקורסים שלמדו, כולל רשימה ביבליוגרפית, לפני תחילת שנת הלימודים.

במידה וסטודנט יידרש לקורסי השלמה בהיקף של מעל 8 ש"ש , תינתן האפשרות לשנת לימודים נוספת מעבר לשנתיים. 

סטודנטים החייבים בקורס השלמה מובנה ב"תיאוריות סוציולוגיות", יוכלו להמשיך לימודיהם  בקורס החובה "סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות" רק לאחר סיום חובותיהם בקורס ההשלמה.

השלמה בסטטיסטיקה: הכרת כלי המחקר הסטטיסטיים ושיטות כמותיות חיונית להשתלבותם של סוציולוגים בסביבה המקצועית המתקדמת של מדעי החברה. המחלקה מבקשת לבנות בהדרגה ידע זה ומעמידה לשם כך את משאביה. בהתאם לכך, סטודנטים שאינם נדרשים להשלמה בסטטיסטיקה יעמדו בבחינת סף לקורס "סטטיסטיקה רב-משתנית". אלה שלא יעברו את הסף שנקבע על ידי המחלקה, יידרשו להשלים ולחזק את ידיעותיהם באמצעות קורס השלמה בסטטיסטיקה ולקבל בו ציון "עובר". תלמידים אלה יוכלו להמשיך לימודיהם בקורס החובה "סטטיסטיקה רב-משתנית" לאחר סיום חובותיהם בקורס ההשלמה.

 

תכנית הלימודים

מכסת השעות

במסלול א' (עם תזה) - על התלמידים לצבור 16 ש"ש, מתוכן 7 ש"ש לימודי חובה כלליים במחלקה  (שלא במסגרת המגמה).

במסלול ב' (ללא תזה) - על התלמידים לצבור 20 ש"ש, מתוכן 6 ש"ש לימודי חובה כלליים במחלקה (שלא במסגרת המגמה).

לימודי חובה כלליים בשני המסלולים:

שנה א'

קורס ש"ש
סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות   1
אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תאוריית התרבות   1
סטטיסטיקה רב-משתנית + תרגיל 1.5
שיטות מחקר איכותניות + תרגיל 1.5

                

שנה ב'

קורס ש"ש

שיטות מחקר כמותניות מתקדמות

או

שיטות מחקר איכותניות מתקדמות

1

סדנת תזה                                                                                         קורס זה מיועד רק לסטודנטים במסלול א' (עם תזה)

1

סה"כ לסטודנטים במסלול א' (עם תזה)                                                                   7 ש"ש

סה"כ לסטודנטים במסלול ב' (ללא תזה)                                                                  6 ש"ש

תלמידים במסלול א' ילמדו עוד 9 ש"ש, מעבר ל- 7 שעות לימודי החובה כלליים במחלקה, מתוכן קורסי חובה בתוך המגמה, שני סמינרים וקורסי בחירה, בהתאם לתוכנית הלימודים במגמה אליה הם שייכים.

תלמידים במסלול ב'  ילמדו עוד 14 ש"ש, מעבר ל-6 שעות לימודי החובה כלליים במחלקה, מתוכן קורסי חובה בתוך המגמה, שלושה סמינרים וכן קורסי בחירה, בהתאם לתכנית הלימודים במגמה אליה הם שייכים

על כל התלמידים להירשם למינימום של 8 ש"ש בשנה א' (לא כולל השלמות).

רישום לקורסים מחוץ למחלקה: במקרים יוצאי דופן ניתן ללמוד קורסים מחוץ למחלקה. לצורך כך, יש לקבל אישור מראש הן מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והן מהמחלקה המארחת. הרישום לקורסים מחוץ למחלקה נעשה במחלקה המארחת. בכפוף לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים. 

ימי הלימוד ומערכת השעות

קורסי התואר השני מרוכזים בימים ד' ו- ו'. בעיצוב מערכת השעות המחלקה עושה כל מאמץ על מנת לקחת בחשבון אילוצים של סטודנטים עובדים אך על הסטודנטים להיערך בהתאם.

משך הלימודים ורציפותם

משך הלימודים במסלול א' (עם תזה) ובמסלול ב' (ללא תזה) הינו שנתיים. ביה"ס ללימודים מתקדמים מאפשר במקרים מוצדקים הארכה לשנת לימודים שלישית לתלמידים במסלול המחקרי, אם יש להם הצעת מחקר מאושרת. תלמידים שחויבו ולמדו קורסי השלמה בהיקף העולה על 8 ש"ש, יהיו זכאים לשנת לימודים נוספת מעבר לשנתיים.

יש ללמוד ברציפות עד לסיום התואר. הפסקת לימודים תאושר במקרים חריגים בלבד לפרק זמן קצוב ומצומצם, ובתנאי שתוגש בקשה רשמית מראש. תלמידים שאינם לומדים ו/או אינם רשומים ללימודים ו/או יצאו לחופשה מכל סוג שהוא, בלי לקבל על כך אישור מראש, יחשבו כתלמידים שוויתרו על מקומם במחלקה. סעיף זה הוא בבחינת הודעה מראש לתלמידים אלה ולא תינתן להם הודעה נוספת על הפסקת לימודים.

הסמינר המחלקתי

המחלקה עורכת סמינר עבור הסגל והתלמידים לתארים מתקדמים. לסמינר מוזמנים חוקרים שזה עתה סיימו פרויקט מחקרי והוא מהווה לפיכך הזדמנות להכיר את קהילת המחקר בישראל ולקיים דיאלוג בין חוקרים באופן מעשיר ומרחיב אופקים. הסמינר מתקיים מספר פעמים בכל סמסטר, בימי רביעי בין השעות 16:00-14:00. בסמינר מתארחים מרצים מהמחלקה ומחוץ למחלקה במגוון נושאים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, וכן מתקיימים בו אירועים נוספים כגון סדנאות אתיקה במחקר ופורומים לדיון בסוגיות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות עדכניות. המחלקה מצפה מתלמידי התארים המתקדמים להשתתף בסמינר באופן פעיל, ורואה בו נדבך חשוב בבניית זהותם המקצועית של תלמידיה, בהתעדכנותם השוטפת בנעשה בתחום, ובפתוח הקשר שלהם עם קהילת הידע במדעי החברה.

אין להירשם לקורסים אוניברסיטאיים הנערכים ביום ד' בשעות אלה.

הגשת הצעת מחקר

תלמידים במסלול א' חייבים לכתוב עבודת גמר (תזה). עבודת הגמר מבוססת על מחקר עצמאי הנערך בהנחיית אחד מחברי הסגל הבכיר במחלקה, ומטרתה לפתח את כישורי המחקר והמומחיות של התלמיד בשדה המחקר שבחר, ולתרום ידע לתחום. איתור מנחה הוא באחריותם של התלמידים. במסגרת העבודה על התזה, על התלמידים להכין הצעת מחקר. לאחר שההצעה תאושר על-ידי המנחה, היא תיבדק על-ידי קורא נוסף מתוך המחלקה ותימסר לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

את הצעת המחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

יחד עם זאת למנחה קימת האפשרות להמליץ על הארכת התקופה להגשת הצעת המחקר אם סבור/ה שיש סיכוי לתלמיד/ה להתקדם משמעותית עם ההצעה.

בהעדר קשר עם המנחה ובהיעדר התקדמות במחקר המחלקה רשאית להעביר תלמידים למסלול ב'.
מידע נוסף לגבי הגשת הצעת מחקר והגשת עבודת הגמר מפורסם באתר המחלקה תחת הכותרת "הנחיות להכנה, להגשה ולכתיבת הצעת תזה ותזה". 

הצעות מחקר ועבודות גמר שאינן עומדות בכללים אינן זוכות לאישור המחלקה. 

הוראות לכתיבת עבודת גמר

ראה תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים.
 

בחינת גמר במסלול א' (עם תזה)

לאחר אישור עבודת הגמר על-ידי המנחה יעברו התלמידים מבחן בעל-פה המכונה 'בחינת הגנה על התזה' . צוות הבוחנים יכלול את המנחה וקורא עבודת הגמר ולעיתים גם נציג נוסף מהמחלקה. בחינת הגמר תתייחס לעבודת הגמר של התלמיד ולהשלכותיה בתחום המחקר הסוציולוגי ו/או האנתרופולוגי.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני. (פרטים על מבחני המיון באנגלית, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים מופיעים באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים).

על התלמידים להיבחן במבחן מיון באנגלית במועד הראשון האפשרי בשנה הראשונה ללימודיהם. ניתן להיבחן לאחר קבלת ההודעה מביה"ס ללימודים מתקדמים על הקבלה ללימודים, עוד לפני תחילת הלימודים.

תלמידים שלא השיגו ציון פטור באנגלית, חייבים לעבור את הקורס באנגלית בשנת הלימודים הראשונה. המשך לימודיהם לתואר שני מותנה בסיום הדרישות באנגלית.

לימודי יהדות

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה ביה"ס ללימודים מתקדמים).

דרישות נוספות

ביה"ס ללימודים מתקדמים רשאי לחייב את התלמידים בקורסים נוספים בהתאם לתקנון הוועדה. ככלל, ההוראות בחוברת זו באות להוסיף לתקנות הכלל אוניברסיטאיות ולא לגרוע מהן.

מלגות

התלמידים יכולים לפנות בתחילת השנה לוועדת מלגות לקבלת מידע על מלגות לימודים. יש לעקוב אחרי ההודעות שמתפרסמות על לוחות המודעות באוניברסיטה ובאתר האינטרנט. בנוסף, ניתן להתעדכן על מלגות נוספות הניתנות ע"י גורמים שונים מחוץ לאוניברסיטה בלוח המודעות הנמצא במחלקה ובוועדת מלגות בבניין שלייפר (בנין משפטים 304).

המחלקה שוקדת על הקמת תכנית למענקי מחקר ופרסים לתלמידי תזה מצטיינים. פרסומים יופיעו בבוא העת בלוחות המודעות של המחלקה ובאתר המחלקה באינטרנט.

 

קישורים מומלצים:

הוועדה לתואר שני (מידע על תהליכי קבלה, טופסי פנייה לוועדה, תקנון הלימודים, ומידע נוסף),

שאלון למועמדים לתואר שני,

כמו כן ניתן לעיין בתזות שפורסמו ע"י בוגרי המחלקה.

 

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות בטלפון 03-5318378 פקס' 03-7384037

E-mail:  socio.grad@biu.ac.il