מערכת השעות לתואר שני ושלישי - שנה"ל תשע"ח

נכון לאוגוסט 2017

קורסי חובה כלליים לתואר שני

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

מרצה

מועד הקורס

791

השלמה מובנית- תיאוריות סוציולוגיות

2

--

דר' אורי שורץ

ד' 10-12
790 קורס השלמה מובנה בסטטיסטיקה 2 -- דר' לימור גבאי- אגוזי ד' 8-10

804-01

סטטיסטיקה רב-משתנית*

שנה א'

--

2

דר' לימור גבאי- אגוזי

ד' 16-18

804-02

תרגיל

--

2

מר אור ענבי

ו' 8-10

808-01

שיטות מחקר כמותניות מתקדמות- שנה ב'

***

2 -- דר' לימור גבאי-אגוזי ד' 16-18
809-01 סדנת תזה- קורס חובה שנה ב' לתלמידי תזה 2 -- פרופ' אורלי בנימין ד' 12-14
811-01 שיטות מחקר איכותניות שנה א' 2 -- דר' שלמה גוזמן ו' 8-10
811-02 תרגיל 2 -- גב' שירה כלימור-ממן ו' 12-14
815-01

שיטות מחקר איכותניות מתקדמיות- שנה ב'

סדנה***

2 -- דר' גלית אילון ד' 16-18

991-01

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות

--

2

פרופ' אילנה סילבר

ו' 12-14

992-01

אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ד' 16-18

 

* תלמידים שלא יעברו את מבחן המיון ידרשו בלמידת קורס השלמה מובנה בסטטיסטיקה, אשר מהווה תנאי לקורס זה.

** קורסים 808 ו-815: יש לבחור אחד מהשניים על פי שיטת המחקר המתוכננת בתזה.

 

קורסי חובה

המגמה לפסיכולוגיה חברתית

מספר קורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

859

קורס מתקדם בפסיכולוגיה חברתית

לסוציולוגים - חובה לשנה א'*

לתלמידי המגמה בלבד

2

2

דר' מיכל פגיס

ד' 12-14

* דרישת קדם: קורס פסיכולוגיה חברתית בתואר ראשון

    המגמה לסוציולוגיה ארגונית

מספר קורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

835

זרמים בחשיבה ארגונית - חובה לשנה א

לתלמידי המגמה בלבד

--

2

דר' אלונה הרנס

ד' 12-14

982

סוגיות בהתנהגות ארגונית חובה לשנה א' 

לתלמידי המגמה בלבד

2

--

דר' אלונה הרנס

ד' 12-14

860

פרקטיקום בארגונים-  שנה ב'

2

2

דר' ברוך שמעוני

ד' 10-12

 

מגמת חברה ותרבות

אין קורסי חובה

 

סמינרים

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

מרצה

מועד הקורס

חברה ותרבות

פסיכולוגיה חברתית

סוציולוגיה ארגונית

821

זהויות חילוניות בישראל

2

2

דר' נסים ליאון

סמסטר א':

ו' 10-12

סמסטר ב':

ד' 20-22

 

*

 

*

 

*

831

פוליטיקה של פריון בישראל ובעולם

*מי שלמד את מגדר, בריאות ופריון 64-946-01 לא יכול ללמוד סמינר זה

 

2

 

2

 

פרופ' לריסה רמניק

 

ד' 10-12

 

*

 

*

 

*

842 פסיכולוגיה חברתית של העצמי

2

2

דר' מיכל פגיס

סמסטר א': ו' 10-12

סמסטר ב': 

ד' 20-22

  *  

846

יעוץ ארגוני מפרספקטיבה סוציולוגית

2

2

דר' אלונה הרנס

ד' 18-20

 

 

*

879

מין, כסף וכח בפסיכולוגיה חברתית

2

2

פרופ' אורלי בנימין ד' 18-20 * * *

903

סוציולוגיה של ערך והערכה

2

2

דר' אורי שורץ

ד' 18-20

*

*

 

936

סקרים ארגוניים יסודות מתודולוגיים ודרכי ביצוע

2

2

דר' נדב גבאי

סמסטר א':

 יום ו'

10-12

סמסטר ב:

יום ו' 

12-14

*

 

*

997

משפחה ועבודה בחברה בת-זמננו: בין האישי לארגוני

2

2

דר' שירה עופר

ד' 8-10

 

*

*

 
  1. מסלול עם תזה- 2 סמינרים
  2. מסלול בלי תזה-  3 סמינרים או יותר, לפחות 2 במגמה

קורסי בחירה

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

חברה ותרבות

פסיכולוגיה חברתית

סוציולוגיה ארגונית

הערות

866

אסטרטגיה בניהול משאבי אנוש

--

2

דר' רונית יצחקי

ד' 8-10

 

*

*

 

870

סוציולוגיה של מגדר- מתאוריה לפעולה

--

2

פרופ' אורנה ששון-לוי

ד'  18-20

*

*

 

 

880

הנחית קבוצות (שנה ב')

2

2

דר' סיגל שחר אופנהיים

ו' 8-10

 

 

*

*

עדיפות לפסיכולוגיה חברתית

892

תרבות הקפיטליזם והון

--

2

דר' גלית אילון

ו' 10-12

*

 

*

 

952 יחסים זוגיים -- 2 פרופ' אורלי בנימין ו' 10-12 * *    

960

רשתות חברתיות וירטואליות

2

--

דר' דני קפלן

ד' 12-14

*

*

 

 

993

סדנא מתקדמת בתיאוריה סוציולוגית

--

2

פרופ' אילנה סילבר

ד' 16-18

*

*

*

מיועד לתואר שני ושלישי

 

994

הסוציולוגיה של הפילנתרופיה

--

2

פרופ' אילנה סילבר

ד' 12-14

*

*

*

 

996

תרבויות האוכל

--

2

דר' דוד רייר

ד' 16-18

*

 

 

 

 

 

תואר שלישי

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

945

סדנה לדוקטורנטים- דו-חודשי

2

2

דר' גלית אילון

ד' 12-14

954 כתיבה אקדמית לדוקטורנטים  2  -- דר' דויד רייר ד' 16-18
 

* התכנית נתונה לשינויים