מערכת השעות לתואר שני ושלישי - שנה"ל תשע"ז

תוכנית לימודים לתואר שני ושלישי  - לשנת הלימודים תשע"ז - נכון לנובמבר 2016

מערכת השעות לשנת תשע"ח תפורסם בהמשך 

קורסי חובה כלליים לתואר שני

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

מרצה

מועד הקורס

 הערות

804-01

סטטיסטיקה רב-משתנית*

שנה א'

--

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ד' 10-12

 

804-02

תרגיל

--

2

מר אור ענבי

ו' 8-10

 

991-01

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות

--

2

פרופ' אילנה סילבר

ו' 12-14

 

992-01

אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות

--

2

פרופ' טובה גמליאל

ד' 16-18

 

808-01

שיטות מחקר כמותניות מתקדמות - שנה ב' סדנה***

2

--

ד"ר לימור לגבאי-אגוזי

ד' 10-12

 

811-01

שיטות מחקר איכותניות   

שנה א'

2

--

ד"ר מיכל רום

ד' 10-12

 

811-02

תרגיל

2

--

גב' שירה כלימור ממן

ד' 16-18

 

815-01

שיטות מחקר איכותניות מתקדמות - שנה ב' סדנה***

2

--

ד"ר גלית אילון

ד' 10-12

 

791

השלמה מובנית -תיאוריות סוציולוגיות

2

--

ד"ר אורי שורץ

ו' 12-14

 

790

קורס השלמה מובנה בסטטיסטיקה

2

--

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ו' 8-10

 

 

* תלמידים שלא יעברו את מבחן המיון ידרשו בלמידת קורס השלמה מובנה בסטטיסטיקה, אשר מהווה תנאי לקורס זה.

** קורסים 808 ו-815: יש לבחור אחד מהשניים על פי שיטת המחקר המתוכננת בתזה.

 

קורסי חובה

המגמה לפסיכולוגיה חברתית

מספר קורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

הערות

859

קורס מתקדם בפסיכולוגיה חברתית

לסוציולוגים - חובה לשנה א'*

לתלמידי המגמה בלבד

2

2

ד"ר מיכל פגיס

ד' 12-14

 

* דרישת קדם: קורס פסיכולוגיה חברתית בתואר ראשון

    המגמה לסוציולוגיה ארגונית

מספר קורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

הערות

835

זרמים בחשיבה ארגונית - חובה לשנה א - לתלמידי המגמה בלבד

2

--

ד"ר נדב גבאי

ו' 10-12

 

982

סוגיות בהתנהגות ארגונית חובה לשנה א' - לתלמידי המגמה בלבד

2

--

ד"ר אלונה הרנס

ד' 12-14

 

860

פרקטיקום בארגונים-  שנה ב'

2

2

ד"ר ברוך שמעוני

ד' 12-14

 

 

מגמת חברה ותרבות

אין קורסי חובה

 

סמינרים

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

מרצה

מועד הקורס

חברה ותרבות

פסיכולוגיה חברתית

סוציולוגיה ארגונית

הערות

818

פסיכולוגיה חברתית של האימון (קואוצ'ינג)

2

2

ד"ר מיכל פגיס

ו' 10-12

 

*

*

 

עדיפות לפסיכולוגיה חברתית

846

יעוץ ארגוני מפרספקטיבה סוציולוגית

2

2

ד"ר אלונה הרנס

ד' 8-10

 

 

*

 

889

תמיכה ובידוד חברתי

2

2

ד"ר שירה עופר

ד' 8-10

 

*

 

 

903

סוציולוגיה של ערך והערכה

2

2

ד"ר אורי שורץ

ד' 18-20

*

*

 

 

929

סיפורי מנהלים

2

2

ד"ר ברוך שמעוני

ד' 18-20

 

 

*

 

933

הצגת חוויית החולי: און ליין ואוף ליין

2

2

ד"ר דוד רייר

ד' 18-20

*

*

 

 

936

סקרים ארגוניים יסודות מתודולוגיים ודרכי ביצוע

2

2

ד"ר נדב גבאי

סמס' א', יום ו' 12-14

סמס' ב'  יום ו' 10-12

*

 

*

 

946

בריאות מגדר ופריון מבט סוציולוגי

2

2

פרופ' לריסה רמניק

ד' 18-20

*

*

*

 

 
  1. מסלול עם תזה- 2 סמינרים
  2. מסלול בלי תזה-  3 סמינרים או יותר, לפחות 2 במגמה
  3.  

קורסי בחירה

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

חברה ותרבות

פסיכולוגיה חברתית

סוציולוגיה ארגונית

הערות

809

סדנת תזה

2

--

פרופ' אורנה ששון-לוי

ד' 16-18

*

*

*

קורס זה יחשב כקורס בחירה לתלמידי שנה ב' במסלול עם תזה

864

מערכות בריאות: מבט סוציולוגי השוואתי

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ד' 12-14

*

 

*

 

866

אסטרטגיה בניהול משאבי אנוש

2

--

ד"ר רונית יצחקי

ד' 8-10

 

*

*

 

880

הנחית קבוצות (שנה ב')

2

2

ד"ר סיגל שחר אופנהיים

ו' 8-10

 

 

*

*

עדיפות לפסיכולוגיה חברתית

892

תרבות הקפיטליזם והון

--

2

ד"ר גלית אילון

ד' 16-18

*

 

*

 

960

רשתות חברתיות וירטואליות

--

2

ד"ר דני קפלן

ו' 10-12

*

*

 

 

972

ניהול שינויים בסביבה משתנה

--

2

ד"ר רונית יצחקי

ו' 8-10

 

 

*

 

978

תיאטרון והיקסמות: על התנועה בין אשליה למציאות

--

2

פרופ' טובה גמליאל

ד' 10-12

*

 

 

 

993

סדנא מתקדמת בתיאוריה סוציולוגית

--

2

פרופ' אילנה סילבר

ד' 18-20

*

*

*

מיועד לתואר שני ושלישי

 

994

הסוציולוגיה של הפילנתרופיה

--

2

פרופ' אילנה סילבר

ד' 12-14

*

*

*

 

995

לאומיות כמועדון חברים ואיך אפשר להצטרף אליו

--

2

ד"ר דני קפלן

ו' 12-14

*

*

 

 

 

 

תואר שלישי

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

הערות

945

סדנה לדוקטורנטים- דו-חודשי

2

2

גלית אילון

ד' 12-14