התוכנית לייעוץ אירגוני - תכנית לימודים

מערכת שעות תשע"ט[1]

 

יום בשבוע

שעות

סמסטר א

סמסטר ב

קיץ

חמישי

15:30-14:00  
 

תיאוריה ארגונית
 

ייעוץ אישי

 

מחקר כמותני

16:00-17:30

מחקר איכותני

ייעוץ אישי

משאבי אנוש

18:00-19:30

 

תיאוריות סוציולוגיות

ניתוח דוחות כספיים

אתיקה ארגונית ואחריות חברתית

20:00-21:30

תיאוריות סוציולוגיות

אנגלית

חברה ישראלית

 

 

יום בשבוע

שעות

סמסטר א

סמסטר ב

קיץ

שישי

8:00-9:30

פרו פרקטיקום
 

קורסי בחירה

עולם העבודה הדיגיטלי / ניהול משברים בארגונים / זירות ארגוניות בעידן נאו ליברלי

 

תהליכים קבוצתיים

10:00-11:30

פרקטיקום

פרקטיקום

תהליכים קבוצתיים

12:00-13:30

 

פרקטיקום

פרקטיקום

תרגיל כמותני

 

לימודי יסוד הרמבם ומשנתו הפילוסופית         03-099-23

     דיני משפחה                            02-097-23

 

[1] יתכנו שינויים 

 

המרצים בתכנית

דר ברוך שמעוני (ראש התכנית), דר יצחק ויסברג, דר גדי ניסים, דר דנה רוזן, דר רותי קינן, דר עינת בהגלי, דר ליאור שוחט, דר הדס הרמתי, דר הדס ירון, דר שלמה גוזמן, דר שני קונה, דר גלית איילון, דר חן משגב, דר ישי דרור, דר ריקי גליה, דר איתן ברונשטיין, רוח אבישי עובדיה, גב' תמר בליץ, גב' רויטל פלד, גב' מאיה בן-סעדון, מר אבנר יציב, מר שבתאי מג'ר, מר איתמר רוגובסקי, גב' ורדית יעקבי, גב' ענת גרתי, גב' לינדה יעקב שדה, 

 

תיאור הקורסים[1]

תיאוריות סוציולוגיות / דר דנה רוזן

קורס זה פורש טווח רחב של גישות סוציולוגיות החל מגישות מאקרו-מבניות, דרך גישות מיקרו ועד לגישות פוסט מודרניות עכשוויות. פרספקטיבות אלה מציעות דיון מורכב ליחסים שבין מבנה, שיח, תרבות והתנהגות הפרט בחיי היומיום בכלל ובארגונים בפרט. התיאורטיקנים אותם נלמד במהלך הקורס הם: אמיל דורקהיים, קרל מרקס, מקס ובר, אירווין גופמן, פייר בורדייה, מישל פוקו, קתרין מקקינון, ג'ודית באטלר, אולריך בק וזיגמונט באומן.

 

ניהול אסטרטגי / דר ליאור שוחט

קורס זה מיועד להקנות לסטודנטים ראייה מערכתית וארוכת טווח על ארגונים. בסיום הקורס יהיו הסטודנטים מודעים לחשיבות האסטרטגיה ולנחיצותה ככלי ניהולי מרכזי בסביבה התחרותית, המורכבת והסוערת בה פועלים ארגונים כיום. הסטודנטים יצוידו בכלים ובכישורים אנליטיים לניתוח פנים ארגוני וחוץ ארגוני בהקשר לסביבת המטרה העסקית. הניתוח הרב מימדי הזה מיועד להוביל לבחירה מושכלת באסטרטגיה המתאימה ביותר לארגון בנסיבות הספציפיות בהן הוא פועל.

 

פרקטיקום: אבחון ופיתוח ארגוני / דר שני קונה/ גב ענת גרתי/ גב לינדה יעקב שדה /דר גדי ניסים  

מטרת הקורס היא להקנות ידע ומיומנויות באבחון ארגונים והתערבות בהם, לצד ביסוס זהות כאנשי מקצוע בשדה הייעוץ הארגוני. קורס הפרקטיקום יתנהל כסדנה מעשית אשר תלווה את הסטודנטים ותעניק להם הדרכה (supervision) בביצוע אבחון ארגוני הלכה למעשה. איתור ארגון הלקוח להתנסות המעשית הינו באחריות הסטודנטים. כל סטודנט/ית יהיה/תהיה מעורב בארגון זה חצי יום בשבוע, כחלק מדרישות הקורס. הקורס יאפשר התנסות מגוונת בהיבטים רלוונטיים לעבודת היועץ הארגוני, ביניהם: סיכום, ניתוח ושימוש בתיאוריות לשם הפקת ידע ותובנות ייעוציות; עבודה בצוות; עמידה מול קבוצה והצגת תוכן באמצעים מגוונים במסגרת זמן נתונה; הנחיית דיון; קבלת משוב; קבלת הדרכה קבוצתית.

סמסטר א' יוקדש להיכרות עם תיאוריות ארגוניות קאנוניות, להבנת תחום האבחון ולראשית ההתנסות באבחון ארגון הלקוח. סמסטר ב' יוקדש להתעמקות בנושא של שינוי ארגוני ולהתנסות בפעולת ההתערבות הייעוצית בארגון הלקוח.

 

תיאוריה ארגונית / דר אייזק וייסברג

הקורס מקנה לסטודנטים ידע מעמיק בנושאים נבחרים בתיאוריה ארגונית, בפרט: קבלת החלטות בארגונים, הבעת קול בארגונים (Exit & Voice), למידה ארגונית ורשתות ותנועות חברתיות. הסטודנטים יידרשו לקרוא מאמרים תיאורטיים ואמפיריים לקראת כל שעור, להשתתף בדיונים אודותיהם במהלך השיעור, ולהגיש עבודה מסכמת בסופו.

 

עולם עבודה בעידן דיגטלי (קורס בחירה)/ גב נטע אבנון

עולם העבודה בחברות מערביות מפותחות עובר בעשורים האחרונים שינויים מבניים עמוקים הנובעים בעיקר מהקצב המהיר של ההתפתחות הטכנולוגית. מיקור חוץ גלובלי ועבודה בארגונים גלובליים, מעבר לכלכלת ידע ושירותים ושינוי בכישורים הדרושים בשוק העבודה, אוטומציה וטכניזציה של עבודה ושל עיסוקים, רשתות חברתיות, קהילות וירטואליות והופעת צורות חדשות של הכשרה מקצועית הם רק חלק מהשינויים שאנו עדים להם בעשורים האחרונים. מהפכת המידע, האינטרנט ועושר הנתונים הדיגיטליים הזמינים הם בעלי השפעה עמוקה על תוכן וארגון העבודה בקרב ארגונים ועיסוקים. הקורס יקנה בקיאות בתמורות רחבות אלו.

 

אקטיביזם וזהות בזירות ארגוניות בישראל (קורס בחירה)  / דר חן משגב

הקורס יעסוק בשני מושגים - אקטיביזם וזהות - ובאופן בו הם באים לידי ביטוי בזירות ארגוניות שונות (ארגוני חברה אזרחית, תאגידים, חברות וכו׳). באופן ספציפי נעסוק באופן שבו זהויות (מעמדיות, אתניות, לאומיות, מגדריות ועוד) מעצבות ומשפיעות על האופן בו מובנה ופועל אקטיביזם בזירות ארגוניות בהקשרים שונים, כגון זכויות עובדים  והעסקה פוגענית, אחריות חברתית של עסקים ותאגידים, מאבקים להכרה. כמו כן הקורס יעסוק בדילמות שונות המתעוררות סביב סוגיות של אקטיביזם וזהות, כגון סוגיות של מימון, נאו-ליברליזם, ושעתוק דפוסים גלובליים.

ניהול משברים בארגונים (קורס בחירה) /  דר ישי דרור

היערכות למצבי משבר הפכה בשנים האחרונות לנושא המקבל תשומת לב ניהולית רבה. זאת לנוכח הנזקים העלולים להיגרם לארגון עקב היערכות בלתי מספקת או ניהול כושל של המשבר. הקורס עוסק במיפוי סוגי המשברים, בהבנת מאפייני מצבי המשבר, ובאסטרטגיות לניהול משברים. הוא משלב ידע תיאורטי עם דוגמאות מעשיות ו- Case Studies של משברים ארגוניים מהעולם ומישראל. במהלך הקורס מבוצעות בכיתה סימולציות של מצבי משבר.
דר ישי דרור משמש יועץ בכיר בנושאי היערכות למצבי משבר בארגונים גדולים בארץ ובעולם (במסגרת הבנק העולמי).

חברה אזרחית, מגזר שלישי ושינוי חברתי / דר הדס ירון

מטרת הקורס היא לערוך היכרות מעמיקה עם מושגים ותיאוריות מרכזיות המשמשים והמשמשות חוקרים לייצוג החברה האזרחית והמגזר השלישי ולבירור של תהליכים של שינוי חברתי. הקורס יעסוק במשמעות המושגים חברה אזרחית ומגזר שלישי. מושגים אלו ייבחנו ביחס למדינת הלאום המודרנית, לתהליכי גלובליזציה, למשטר הכלכלי הניאו ליברלי ולתהליכי הפרטה. הקורס יעסוק בנוסף לכך בתפקיד החברה האזרחית במאבקים לשינוי פוליטי-חברתי בעולם ובישראל. הקורס יתבסס על הרצאות שילוו במצגת ובסרטים, בשילוב דיון פתוח ומפגש עם מרצה אורח/ת אחד/ת שידונו עם הקבוצה באתגרי המגזר השלישי מנקודת מבטם.

 

שיטות מחקר: כמותני / דר עינת בהגלי

הקורס נועד להציג את עקרונות הניתוח הסטטיסטי הרב-משתני ולהקנות לסטודנטים ידע ומיומנויות מתודולוגיות בקריאת וניתוח נתונים כמותיים הנחוצות לביצוע מחקר עצמאי. הקורס יתמקד בעקרונות הרגרסיה ושימושיה לבחינה אמפירית של סוגיות סוציולוגיות. במהלך הקורס יתרגלו הסטודנטים את השימוש בטכניקות הסטטיסטיות הנלמדות על נתוני אמת באמצעות תוכנות סטטיסטיות (SPSS).

 

ייעוץ אישי – תיאוריה ופרקטיקה / מר אבנר יציב, דר הדס הרמתי, מר שבתאי מג'ר, גב' מאיה בן-סעדון

הקורס שם במוקד את המפגש הייעוצי האישי (מפגש "אחד על אחד"), בקונטקסט של הייעוץ הארגוני, המערכתי. בקורס תעשה היכרות עם התיאוריה והפרקטיקה של הייעוץ האישי. פיתוח הבנה של הדינאמיקה המאפיינת את המפגש הייעוצי האישי, והקניית מיומנויות ניהול מפגש בעל ערך ומשמעות. פגישות אישיות מהוות את המסגרת השכיחה ביותר להתרחשות של פעולה ייעוצית. היכולת לנהל מפגש בין אישי אפקטיבי ומצמיח היא אחד היסודות החשובים ביותר בעבודת היועץ. מפגשים אישיים מתבצעים עם מזמיני עבודה, עם נועצים, עם יועצים אחרים, עם עובדים בארגון, במסגרת תהליכי אבחון והתערבות. הקורס יכלול היכרות עם מסגרות תיאורטיות רלבנטיות שונות, והתמקדות בפיתוח מיומנויות. בצד הלמידה התיאורטית, יינתן משקל ללמידה התנסותית. דגש מרכזי יושם על פיתוח יכולת אינטרוספקציה, קבלה ומתן משוב, ככלי עבודה מרכזיים בעבודת היועץ.

 

שיטות מחקר: איכותני / דר גוזמן שלמה

מטרת הקורס הינה להציג את שיטת המחקר האיכותנית והחשיבה התיאורטית שביסודה. הקורס פורש את סיפור המחקר האנתרופולוגי בפרט והמחקר האיכותני בכלל ומשלב דיון תיאורטי והתנסות בעריכת מחקר.

מסעו של האנתרופולוג בתרבות חדשה דורש עמידה באתגרים ומילוין של משימות מחקר. לאחר שלב ההלם הראשון, החוקר יוצא למסע תרבותי מרתק, אשר במהלכו הוא רושם את חוויותיו ומפענח את התנהגות האנשים עמם הוא נפגש. דוגמא לשאלות שבמוקד הקורס: מה טיבו של השדה התרבותי? כיצד נערכת תצפית באנשים? מדוע על החוקר להשתתף בטקסים? מהו סיפור אתנוגרפי? כיצד יש לספרו? במהלך השיעורים מוצגים מקורות רעיוניים והיסטוריים של שיטות מחקר איכותניות: משמעות המחקר האיכותני, אסטרטגיות לאיסוף נתונים, וגישות לפרשנות הממצאים. דגש מיוחד מושם על עבודת השדה, שהנה תהליך ובו מספר שלבים: תחילתו בשיקולי בחירת השדה והכניסה אליו, וסופו בדוח אתנוגרפי.

 

ניתוח דוחות כספיים / רואה חשבון אבישי עובדיה

הקורס נועד להקנות ידע וכלים בניתוח פיננסי של דוחות כספיים – המאזן, דוח רווח והפסד ותזרים המזומנים. במהלך הקורס יפורטו המרכיבים של כל אחד מהדוחות, המידע בכל דוח, והחשיבות של כל דוח להבנת מצבה העסקי של הפירמה. כמו כן, ידונו סוגיות חשבונאיות חשובות לניתוח דוחות וכן ידונו סוגיות הקשורות לענפים מיוחדים. חומר הקריאה בקורס מבוסס על ספרות מקצועית, לצד מידע שוטף ועדכני - דוחות כספיים שוטפים של חברות מובילות - טבע, צ'ק פוינט, כיל, נייס, ריטליקס, אסם, ונוספות; וכן נעבור על דוחות אנליסטים מבתי השקעות מובילים.

 

פרו-פרקטיקום: היסטוריה מושגית של שדה הפיתוח הארגוני / דר איתן ברונשטיין

מטרתו של הקורס היא להכיר לתלמידים את ההתפתחות ההיסטורית-מושגית של שדה הפיתוח הארגוני.  ולהציע לתלמידים כלים תיאורטיים ופרקטיים ראשוניים לקיומה של התערבות ייעוצית בארגונים. ראשיתו של הקורס בהמשגותיו הבראשיתיות המערכתיות של קורט לוין, האב המייסד של השדה. המשכו של הקורס בחדירתה של הפרספקטיבה הפסיכולוגית לשדה הפיתוח הארגוני. הקורס ייחתם בדיון בגישות הדיאלוגיות הדומיננטיות בימים אלו. בסיום הקורס התלמידים יגישו מסה שתדון במושג או בתקופה בהן הקורס עסק.

תהליכים קבוצתיים / גב חגית לקר, גב רויטל פלד, גב תמי איילון וגב שרית יאיר בן-גדרון

ארגונים מבססים הרבה מעבודתם על הרכבים קבוצתיים: צוותי משימה, צוותי פרויקט, וועדות, צוותים ניהוליים ועוד. ארגונים, כישויות ממוקדות משימה במהותן, נוטים לשים את הדגש העיקרי בהתנהלות קבוצות בעבודה על תפקוד במישור הרציונאלי: יעילות, תוצאתיות, השגת יעדים וכדומה. יחד עם זאת, התבוננות בקבוצות בעולם העבודה חושפת עולם אמוציונאלי עשיר, לא צפוי, המושפע מתהליכים מודעים ולא מודעים המאפיינים קבוצות ונוטה להפתיע עם הופעתו בהקשר הארגוני. הכרות עם רעיונות מתחום התיאוריה הקבוצתית יכולה להעניק לאיש המקצוע פרספקטיבה המאפשרת הבנה עמוקה של דפוסי התנהגות קבוצתיים אלו וכלים להגיב אליהם. סדנא זו תעסוק בחקר תהליכים קבוצתיים המופיעים בארגון, נעשה שימוש בקבוצות בזיקה למשימה הארגונית, ובחלקו של איש המקצוע ביחס לכך, כל זאת דרך למידה תיאורטית לצד התנסות חווייתית. בכל מפגש יהיו שתי יחידות: תיאורטית והתנסותית. הפרק התיאורטי יעסוק בלמידה של מושגי יסוד בתיאוריה קבוצתית וביישומם בעולם הארגוני ויכלול הרצאות משולבות בדיון, ובתנועה בין למידה במליאה ולמידה בתת קבוצות. היחידה השנייה תאפשר למידה התנסותית. במסגרת יחידה זו יוזמנו המשתתפים לחוות, להבין ולחקור יחד תהליכים קבוצתיים, צוותיים ואישיים, ולקדם מודעות אישית ורגישות בין-אישית לגבי תפקוד איש המקצוע בקבוצה.

 

משאבי אנוש - איתור ופיתוח פוטנציאל ניהולי / ט.נ

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע על פעילויות הליבה של משאבי אנוש בארגונים, בד בבד עם פיתוח יכולות שמאפשרות למשאבי אנוש להוות שותף אסטרטגי בשולחן ההנהלה. זאת, באמצעות לימוד מודלים, מגמות ומתודות עבודה מרכזיות בניהול משאבי אנוש בארגונים ושילוב בין התיאוריה לפרקטיקה.

 

חברה ישראלית / דר עינת זמבל

הקורס מציע היכרות עדכנית עם התמורות במבנה החברה הישראלית. השיעורים יציגו מספר נקודות מבט מתקדמות בסוציולוגיה של ישראל. במוקד הקורס יונחו לדיון נושאים מרכזיים במחקר החברה הישראלית כדוגמת מקורות אי-השוויון, יחסי דת וחברה, התמורות בדיוקן החברתי (האתני והמעמדי), ההתפתחויות בזירה הפוליטית ובחברה האזרחית ותסריטים לעתיד.

 

[1] יתכנו שינויים.
 

בהצלחה,

פרופ' ברוך שמעוני

ראש התוכנית