לוח זמנים התכנית לייעוץ ארגוני

לוח זמנים משוער לשנה"ל תשע"ז

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ז[1]

בחינת מיון באנגלית

מועד א'-  יום ה', 29 בספטמבר, 2016 בשעה 8:30

מועד ב'- יום א', 27 בנובמבר, 2016 בשעה 8:30

סמסטר א'

פתיחת שנת הלימודים                          - יום ה', 27 באוקטובר, 2016 (בשעה 14:00)
חנוכה   (לימודים כרגיל)                         -יום ה'-ו', 29-30 בדצמבר, 2016

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'             - יום ו', 20 בינואר, 2017

 

            מועדי בחינות- כל הבחינות יתקיימו בשעה 08:30

            מחקר איכותני 64-811-20

            מועד א'-  יום ה', 26 בינואר, 2017

            מועד ב'- יום א', 26 במרץ, 2017

חברה אזרחית, מגזר שלישי ושינוי חברתי 64-928-20

            מועד א'- יום ה',  16 בפברואר, 2017

            מועד ב'- יום א', 2 באפריל, 2017         

התנהגות ארגונית 64-982-20

            מועד א'- יום ה', 2 בפברואר, 2017

            מועד ב'- יום א', 5 במרץ, 2017

תיאוריות סוציולוגיות  64-806-20

            מועד א'- יום ה', 9 בפברואר, 2017

            מועד ב'-  יום א', 19 במרץ, 2017

            פרו פרקטיקום 64-922-20

מועד הגשת עבודה: יום ו', 17 בפברואר, 2017

            פרקטיקום 64-895

            מועד הגשת עבודה: יום ו', 3 במרץ, 2017

סמסטר ב'

יום ראשון ללימודים                    -  יום ה', 16 בפברואר, 2017

חופשת פסח (אין לימודים)         -יום ה'- ו', 6-7 באפריל, 2017

                                 -יום ה'- ו' 13-14, באפריל, 2017

                                                           

הרמב"ם- שיעורי הכנה למבחן

מפגש ראשון: יום ד', 9 בנובמבר, 2016 בשעה 18:00

מפגש שני: יום ד', 22 במרץ, 2017 בשעה 18:00

יום אחרון ללימודים בסמסטר ב' – יום ו', 26 במאי, 2017

 

            מועדי בחינות- כל הבחינות יתקיימו בשעה 8:30

            ניהול אסטרטגי 64-986-20

מועד א'-  יום א', 4 ביוני, 2017 בשעה 16:00

            מועד ב'- יום א', 16 ביולי, 2017

            הרמב"ם  03-099-23

מועד א'-  יום א', 11 ביוני, 2017

מועד ב'- יום א', 23 ביולי,2017

            אנגלית 64-998-20

            מועד א'- יום א', 28 במאי, 2017

            מועד ב'- יום ה', 13 ביולי, 2017

 

            תהליכים אסטרטגיים מגזר שלישי 64-917-20

            מועד הגשת עבודה: יום ו', 7 ביולי, 2017

            חברה ישראלית 64-803-20

 הגשת עבודה – יום ו' , 23 ביוני, 2017

ייעוץ אישי 64-985

הגשת עבודה 16 ביוני, 2017

פרקטיקום 64-895

הגשת עבודה סמינריונית מסכמת– יום ו', 18 באוגוסט, 2017

 

 

סמסטר קיץ

יום ראשון ללימודים – יום ה', 8 ביוני, 2017

חופשת קיץ - 17-18 באוגוסט, 2017

יום אחרון ללימודים - יום ו', 8 בספטמבר, 2017

 

מועדי בחינות קיץ

משאבי אנוש 64-867-20

מועד א'- יום א', 28 בספטמבר, 2017

מועד ב'-  יום ה' 23 בנובמבר, 2017

מחקר כמותני 64-810

מועד א'- יום א', 17 בספטמבר, 2017

מועד ב'- יום ה', 16 בנובמבר, 2017

דיני משפחה 02-097-23

מועד א'- יום א' 15 באוקטובר, 2017

מועד ב'-  יום א' 26 בנובמבר, 2017

סוציולוגיה יישומית 64-938-20

הגשת עבודה – יום א' 22 באוקטובר, 2017

ניתוח דו"חות כספיים 64-971-20

הגשת עבודה – יום א' 29 באוקטובר, 2017

תהליכים קבוצתיים 64-919

הגשת עבודה יום ו, 10 בנובמבר, 2017

 

מבחן גמר 64-763-20

            משלוח רשימת קריאה – יום א' 26 בנובמבר, 2017

            משלוח שאלות- יום א' 3 בדצמבר, 2017

            הגשת המבחן   - יום א', 10 בדצמבר, 2017                                         

 

שנת לימודים מוצלחת!

 

 

[1] ייתכנו שינויים