לוח זמנים התכנית לייעוץ ארגוני

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ה[1]

בחינת מיון באנגלית

מועד א'-  יום א', 21 בספטמבר, 2014

מועד ב'- יום א', 2 בנובמבר, 2014       

סמסטר א'

פתיחת שנת הלימודים                      - יום ה', 23 באוקטובר, 2014 (שעה 14:00)
חנוכה                                          - לימודים מתקיימים כרגיל

צום י' בטבת (אין לימודים)                  - יום ה', 1 בינואר,2015                

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'          - יום ה', 22 בינואר, 2015

מפגש הכנה רמב"ם ראשון              - יום ד', 31 בדצמבר,2014 בשעה 18:00

מפגש הכנה רמב"ם שני                              -יום ד', 14 בינואר, 2015 בשעה 18:00

            מועדי בחינות- כל הבחינות יתקיימו בשעה 08:30

            שיטות מחקר כמותניות 64-810-20

            מועד א'- יום א', 1 בפברואר, 2015

            מועד ב'- יום א', 8 במרץ, 2015

          

            חברה אזרחית, מגזר שלישי ושינוי חברתי 64-928-20

            מועד א'- יום א', 8 בפברואר, 2015

            מועד ב'- יום א', 22 במרץ, 2015

 

            ניהול אסטרטגי 64-986-20

            מועד א'-  יום א', 8 בפברואר, 2015

            מועד ב'-  יום א',  22 במרץ, 2015

 

            הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית 03-099-23

            מועד א'- יום א', 25 בינואר, 2015

            מועד ב'-  יום ה', 15 במרץ, 2015

 

 

 

 

סמסטר ב'

יום ראשון ללימודים                      -  יום ה', 12 בפברואר, 2015

חופשת פורים (אין לימודים)     -  יום ה'- ו', 5-6 במרץ, 2015

חופשת פסח (אין לימודים)           - יום ה'- ו', 2-3 באפריל, 2015 
                                            - יום ה'-ו', 9-10 באפריל, 2015    

יום העצמאות                             - יום ה'-ו' , 23-24 באפריל, 2015        

יום אחרון ללימודים בסמסטר ב' - יום ו', 5 ביוני, 2015

 

            מועדי בחינות

            שיטות מחקר איכותניות 64-811-20

            מועד א'- יום ה' 11 ביוני, 2015

            מועד ב'-  יום א', 12 ביולי, 2015

 

            אנגלית לייעוץ ארגוני 64-998-20

            מועד א'- יום א, 14 ביוני, 2015

            מועד ב'-  יום ה', 23 ביולי, 2015

 

            ייעוץ אישי, תיאוריה ופרקטיקה 64-985-20/21/22/23

            הגשת עבודה- יום ה', 25 ביוני, 2015

 

            דיני משפחה 02-097-23

            מועד א'- יום א', 28 ביוני, 2015

            מועד ב'-  יום ה', 30 ביולי, 2015

 

            ניתוח דו"חות כספיים 64-971-20

            הגשת עבודה- יום ה', 9 ביולי, 2015

 

            פרקטיקום 64-895-20/21/22

            הגשת סמינריון- יום ה', 27 באוגוסט, 2015

 

 

סמסטר קיץ

יום ראשון ללימודים – יום ה', 18 ביוני, 2015

חופשת קיץ (אין לימודים) – יום ה'-ו', 20-21 באוגוסט, 2015

יום אחרון ללימודים - יום ו', 11 בספטמבר, 2015

 

            מועדי בחינות

            משאבי אנוש 64-867-20

            מועד א'- יום ה' 17 בספטמבר, 2015

            מועד ב'-

 

            תיאוריות סוציולוגיות 64-806-20

            מועד א'- יום ד' 8 באוקטובר, 2015

            מועד ב'-

 

            תהליכים קבוצתיים 64-919-20/21/22/23

            הגשת עבודה-

 

            חברה ישראלית 64-803-20

            הגשת עבודה-

 

            סוציולוגיה יישומית 64-938-20

            הגשת עבודה-

 

בחינת גמר

משלוח חומר קריאה לבחינת גמר-

משלוח שאלות בחינת הגמר-

החזרת פתרון בחינת גמר-

 

טקס סיום משוער -

שנת לימודים מוצלחת!

 

[1] ייתכנו שינויים