לוח זמנים התכנית לייעוץ ארגוני

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ו[1]

בחינת מיון באנגלית

מועד א'-  יום א', 6 בספטמבר, 2015

 

סמסטר א'

פתיחת שנת הלימודים                      - יום ה', 8 באוקטובר, 2015 (שעה 14:00)
חנוכה                                          - לימודים מתקיימים כרגיל       

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'          - יום ו', 1 בינואר, 2016

 

            מועדי בחינות- כל הבחינות יתקיימו בשעה 08:30

            הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית 03-099-23

            מועד א'- יום א', 3 ינואר , 2016

 

            מחקר איכותני 64-811-20

            מועד א'- יום א', 7 בינואר, 2016

 

            ניהול אסטרטגי 64-986-20

            מועד א'-  יום א', 13, ינואר, 2016

           

            חברה אזרחית, מגזר שלישי ושינוי חברתי 64-928-20

            מועד א'- יום א',  13 ינואר, 2016

 

סמסטר ב'

יום ראשון ללימודים                      -  יום ה', 14 בינואר, 2016

חופשת פורים (אין לימודים)     -  יום ה'- ו', 24-25 במרץ, 2016

יום אחרון ללימודים בסמסטר ב' - יום ו', 15 אפריל, 2016

 

            מועדי בחינות

            אנגלית לייעוץ ארגוני 64-998-20

            מועד א'- יום ב' , 18 באפריל, 2016

           

            תיאוריות סוציולוגיות 64-806-20

            מועד א'- יום א',1 במאי, 2016

           

 

סמסטר קיץ

יום ראשון ללימודים – יום ה', 19 מאי, 2016

יום אחרון ללימודים - יום ו', 19 באוגוסט, 2016

 

            מועדי בחינות קיץ יעודכנו בהמשך

 

שנת לימודים מוצלחת!

 

[1] ייתכנו שינויים