לוח זמנים התכנית לייעוץ ארגוני

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ד

 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ה*

מפגש פתיחה יום ה', 3 באוקטובר, 2013 בשעה 19:00

סמסטר א'

פתיחת שנת הלימודים                      - יום ה', 10 באוקטובר, 2013 (שעה 14:00)

חופשת חנוכה (אין לימודים)               - יום ה' 28 בנובמבר, 2013

                                                  - יום ה', 5 בדצמבר, 2013. (הלימודים מתקיימים כסדרם בימי ו')

צום י' בטבת (אין לימודים                  - יום ו', 13 בדצמבר, 2013

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'          - יום ה', 16 בינואר, 2014

 

מועדי בחינות - כל הבחינות יתקיימו בשעה 08:30

שיטות מחקר כמותניות 64-810-20

מועד א' – יום ה', 23 בינואר, 2014

מועד ב' - יום א', 23 בפברואר, 2014

 

חברה אזרחית, מגזר שלישי ושינוי חברתי 64-928-20

מועד א' - יום ה', 30 בינואר, 2014

מועד ב' - יום א', 2 במרץ, 2014

 

ניהול אסטרטגי 64-986-20

מועד א' - יום ה', 30 בינואר, 2014

מועד ב' - יום א', 2 במרץ, 2014

 

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית 03-099-23

מועד א' - יום ה', 6 בפברואר, 2014

מועד ב' - יום א', 9 במרץ, 2014

 

סמסטר ב'

יום ראשון ללימודים                      -  יום ה', 13 בפברואר, 2014

חופשת פורים (אין לימודים)         -  יום ה'- ו', 13-14 במרץ, 2014

חופשת פסח (אין לימודים)           -  יום ה'- ו', 17-18 באפריל, 2014

יום אחרון ללימודים בסמסטר ב'   - יום ו', 23 במאי, 2014

 

מועדי בחינות 

שיטות מחקר איכותניות 64-811-20

מועד א' - יום ה', 29 במאי, 2014

מועד ב' - יום א', 6 ביולי, 2014

 

אנגלית לייעוץ ארגוני 64-998-20

מועד א' - יום א', 1 ביוני, 2014

מועד ב' - יום ה', 10 ביולי, 2014, בשעה 12:00

 

ייעוץ אישי 64-985-20/21/22/23

הגשת עבודה - יום ה', 19 ביוני, 2014

 

דיני משפחה 02-097-23

מועד א' - יום א', 8 ביוני, 2014

מועד ב' - יום א', 13 ביולי, 2014

 

ניתוח דו"חות כספיים 64-971-20

הגשת עבודה - יום ו', 11 ביולי, 2014

 

פרקטיקום 64-895-20/21/22

הגשת סמינריון - יום ה' 24 ביולי, 2014

 

סמסטר קיץ

יום ראשון ללימודים - יום ה', 19 ביוני, 2014

יום אחרון ללימודים - יום ו', 12 בספטמבר, 2014

מועדי בחינות 


משאבי אנוש 64-867-20

מועד א' - יום ה', 18 בספטמבר, 2014

מועד ב' - יום ה', 23 באוקטובר, 2014
 תיאוריות סוציולוגית 64-806-20

מועד א' - יום ב', 29 בספטמבר, 2014

מועד ב' - יום ה', 30 באוקטובר, 2014חברה ישראלית 64-803-20

הגשת עבודה - יום ו', 23 באוקטובר, 2014תהליכים קבוצתיים 64-919-20/21/22/23

הגשת עבודה - יום ג', 7 באוקטובר, 2014סוציולוגיה יישומית 64-938-20

הגשת עבודה -יום ה', 30 באוקטובר, 2014בחינת גמר 64-763-01

משלוח רשימת קריאה - יום ו', 31 באוקטובר, 2014
 
משלוח שאלות -  יום ו', 14 בנובמבר, 2014
                        
החזרת תשובות - יום ו', 21 בנובמבר, 2014


טקס סיום - יום ג', 30 בדצמבר, 2014
 

כל השעורים יתקיימו בבנין מוסיקה (1005).

 

שנת לימודים מוצלחת!

 

 *יתכנו שינויים בלוח הזמנים