דר' גלית אילון

דר'
יו"ר הוועדה המחלקתית לתואר שלישי
דר' גלית אילון
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

ביוגרפיה

 

ד"ר גלית אילון סיימה דוקטורט בחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב. מחקריה, המתבססים על עבודות שדה אתנוגרפיות לצד ניתוחי שיח וטקסט, מתמקדים בחקר תרבות ויחסי כוח בארגונים ובשווקים פיננסים. בין השאר, היא חקרה את ההבנייה של תרבות וזהות לאומית בתוך הקשרי עבודה גלובאליים, וכן ערכה ניתוחים ביקורתיים של תיאוריות ארגוניות העוסקות בניהול בין-תרבותי ובמושג הכוח. כמו כן, היא חקרה את הייצוגים של שערוריות פיננסיות בתקשורת הכלכלית. בשנים האחרונות ד"ר אילון חוקרת את התרבות הפיננסית הפופולרית בארץ ובעולם.

 

מחקר

תחומי מחקר: 

תרבות ארגונית

תרבות פיננסית

סוציולוגיה כלכלית

תיאוריה ארגונית

שיטות מחקר איכותיות

אספקטים ארגוניים של גלובליזציה

קורות חיים

קורות חיים: 

פרסומים

 

LIST OF PUBLICATIONS

 

BOOK (Author)

 

Ailon, Galit. 2007. Global Ambitions and Local Identities: An Israeli-American High-Tech Merger. NY & Oxford: Berghahn Books, 181 pages.

 

CHAPTERS IN BOOKS

 

Kunda, Gideon and Galit Ailon-Souday. 2005. “Managers, Markets and Ideologies: Design and Devotion Revisited.” In S. Ackroyed, R. Batt, P. Thompson, and P. Tolberts (Eds.), The Oxford Handbook of Work and Organization. Oxford: Oxford University Press, 2005, pp. 200-219.

 

ARTICLES IN REFEREED JOURNALS/PERIODICALS

 

Ailon-Souday, Galit and Gideon Kunda. 2003. “The Local Selves of Global Workers: The Social Construction of National Identity in Face of Organizational Globalization.” Organization Studies 24(7): 1073-1096.

 

Ailon, Galit. 2006. “What B Would Otherwise Do: A Critique of Conceptualizations of ‘Power’ in Organization Theory.” Organization, 13(6): 771-800.

 

2.a.            Reproduced as:

                  Ailon, Galit. 2009. “What B Would Otherwise Do: A Critique of Conceptualizations of ‘Power’ in Organization Theory.” In Stewart R. Clegg (editor), SAGE Directions in Organization Studies. London: Sage.

 

Ailon, Galit. 2008. “Mirror, Mirror on the Wall: Culture’s Consequences at a Value Test of Its Own Design.” Academy of Management Review, 33(4): 885-904.

 

Invited dialogue-paper following article publication:

Ailon, Galit. 2009. "AMR Dialogue - A Reply to Geert Hofstede" Academy of Management Review, 34 (3): 571-573.

 

Ailon, Galit and Gideon Kunda. 2009. "'The One-Company Approach': Transnationalism in an Israeli-Palestinian Subsidiary of an MNC." Organization Studies, 30(7): 693-712.

 

*This paper won the EGOS (European Group for Organization Studies) Roland Calori Prize for the best paper published in Organization Studies between 2009-2010.

 

 

Ailon, Galit. 2011. "Mapping the Cultural Grammar of Reflexivity: The Case of the Enron Scandal." Economy and Society, 40 (1), 141-166.

 

Ailon, Galit and Daniella Arieli. 2011. "Empathetic Critique: A Reevaluation of the Role of the Critical Sociologist." (In Hebrew) Israeli Sociology, 13(1): 9-27.

 

Ailon, Galit. 2012. "The Discursive Management of Financial Risk Scandals:  The Case of Wall Street Journal Commentaries on LTCM and Enron" Qualitative Sociology, 35 (3): 251-270.

 

Ailon, Galit. 2013. "The Psycho-Discursive Origins of Moral Panics: Attempting a New Theoretical Synthesis". Psychoanalysis, Culture and Society. 18: 35-55.

 

Ailon, Galit. 2013. "Setting Sail on Stormy Waters: On the Role of Organizational Ethnographers in the Age of Financialization." The Journal of Business Anthropology, 2(1): 33-48.

 

Ailon, Galit. 2014. "Financial Risk-Taking as a Sociological Gamble: Notes on the Development of a New Social Perspective." Sociology 48(3): 606-621.

 

Ailon, Galit. 2015. "From Superstars to Devils: The Ethical Discourse on Managerial Figures Involved in a Corporate Scandal." Organization 22(1): 78-99.

 

Ailon, Galit. Forthcoming. "Rethinking Calculation: The Popularization of Financial Trading Outside the Global Centres of Finance." Economy and Society.

 

NON-REFEREED PULICATIONS

 

Ailon, Galit. 2014. "Online Financial Markets: An Ethnographic Study of Independent Day-Traders in Israel." Economic Sociology_The Europoean Electronic Newletter 16(1): 26-27