דר' נדב גבאי

דר'
דר' נדב גבאי
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

ביוגרפיה

ד"ר גבאי קיבל תואר שני ודוקטורט מהאוניברסיטה של קליפורניה בסן-דייגו ועשה פוסטדוקטורט באוניברסיטת ת"א ובאוניברסיטה העברית. תחומי ההתמחות שלו כוללים סוציולוגיהפוליטית, סקרים ודעת קהל, סוציולוגיה ארגונית, סוציולוגיה היסטורית השוואתיתוסוציולוגיה של הידע. נדב חוקר את הקשר שבין מדיניות חברתית, ציבורית ופוליטיתלניהול של ידע בארגונים פוליטיים. תחומי מחקרו בוחנים את האופן שבו ארגוניםפוליטיים חוקרים, לומדים, מקבלים החלטות,  מייצרים, ממסדים ומפיצים ידע, דפוסיחשיבה ומודלים של פעולה הנחשבים עובדתיים ואמינים  וכיצד הידע הזה מושפע ומשפיע עלתהליכים חברתיים ומדיניות ציבורית. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בקשר שבין שינוייםבתרבות הארגונית של הפרלמנט הבריטי להתפתחות הדיווח הפוליטי בעיתונות ולהתפתחותה שלהחקירה הממלכתית כמודל דומיננטי של חקירה חברתית, וכיצד כל אלה הביאו להתמסדותו שלהמדע החברתי כתחום ידע מובחן. העבודה זכתה בפרס האגודה האמריקאית למדע המדינהלעבודת הדוקטורט הטובה ביותר בפוליטיקה בריטית לשנת 2008. במחקרים אחרים, נדב בוחןאת תפקידן של ועדות חקירה ממלכתיות ופרלמנטריות בניהול משברים חברתיים ופוליטיים,את ההשלכות של מדיניות גביית המיסים על מחאות נגד מיסים במדינותהOECD, אתהשפעת רצח יצחק רבין על מדיניות השלום של ישראל, ואת האופן שבו שיתוף פעולה ביןארגוני נשים לאיגודים מקצועיים הביא למיסוד המדיניות של חופשות לידה בתשלום במדינותשונות באירופה בשנות השבעים. 
 
 

מחקר

תחומי מחקר: 
סוציולוגיה היסטורית של פוליטיקה פרלמנטרית ומדינית חברתית וציבורית
ניהול של ידע בארגונים פוליטיים
סוציולוגיה פוליטית של חקירות מדינתיות
הפרלמנט הבריטי במאה ה-19
העיתונות האנגלו-אמריקאית במאה
ה-19
היסטוריה של מדעי החברה
הקשר בין מדיניות גביית מיסים למחאות נגד מיסים במדינות ה OECD
תרבות פוליטית ופוליטיקה של זהויות
אלימות פוליטית