דר' שירה עופר

דר'
ראש המגמה לסוציולוגיה ארגונית
דר' שירה עופר
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 

ביוגרפיה

ד"ר שירה עופר הינה מרצה בכירה אשר הצטרפה למחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה בבר-אילן לאחר סיום לימודי דוקטורט באוניברסיטת שיקגו ב- 2006. תחומי המחקר שלה עוסקים במקורות ובדינאמיקות של האינטגרציה החברתית בקרב משפחות בנות-זמננו. שינויים חברתיים וכלכליים שהתרחשו בשנים האחרונות השפיעו רבות על רווחתן ותפקודן של משפחות. לאור האתגרים החדשים שנוצרו, מחקרה של ד"ר שירה עופר בוחן כיצד הורים יוצרים רשתות של תמיכה חברתית, מנהלים יחסים חברתיים, ומשלבים בין צרכיהם האישיים, המשפחתיים והתעסוקתיים.

במהלך שש השנים האחרונות, ד"ר שירה עופר מעורבת בפרוייקט מחקר גדול (Alfred P. Sloan 500 Family Study) העוסק בחייהם של הורים עובדים וילדיהם. בסדרה של מחקרים שפורסמו במסגרת פרוייקט זה, היא עשתה שימוש בנתונים מיומני זמן שנאספו בשיטת ה- Experiencing Sampling Method במטרה ללמוד על הבדלים מגדריים במולטיטסקניג והשפעתם על תפקודם של אמהות ואבות, תרומתה של העבודה הרגשית לחוויית הקונפליקט עבודה-משפחה, והקשר שבין הזמן שבני נוער מבלים עם משפחתם לבין רווחתם האישית.

פרוייקט מחקר שלה עוסק ברשתות של תמיכה חברתית בקרב משפחות מעוטות הכנסה. במחקר קודם מצאה ד"ר שירה עופר שתמיכה חברתית מסייעת למשפחות להתמודד עם עוני אך היא אינה מהווה אמצעי להשגת מוביליות חברתית. מחקר עכשווי, המתבסס על נתונים לונגיטודינאלים מתוך ה- Welfare, Children, and Families: A Three-City Study, בוחן את הגורמים האישיים והמבניים המהווים חסם בפני משפחות מעוטות הכנסה ליצירת רשתות של תמיכה חברתית. בנוסף ד"ר שירה עופר מתעניינת בשאלה כיצד ההדדיות משפיעה על תהליך הגיבוש של רשתות חברתיות וגיוס חבריהן לקבלת תמיכה. 

מחקר

תחומי מחקר: 

 

  • סוציולוגיה של המשפחה
  • עבודה ומשפחה
  • ריבוד ואי שוויון
  • תמיכה חברתית ורשתות חברתיות

קורות חיים

קורות חיים: 

פרסומים