פרופ' דני קפלן

פרופ'
שבתון סמסטר א
פרופ' דני קפלן
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

ביוגרפיה

דר' דני קפלן חוקר בתחום האנתרופולוגיה של רגשות, בדגש על יחסי חברות וסולידריות לאומית. הוא ערך מחקרים על חברות גברית, מיניות, צבאיות, הנצחה וארגונים התנדבותיים וכן על תקשורת ותרבות פופולארית. קפלן הוא ראש המגמה ללימודי גבריות בתוכנית למגדר וראש המגמה לסוציולוגיה ארגונית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
מבין פרסומיו: דויד, יהונתן וחיילים אחרים (הקיבוץ המאוחד, 1999)
The Men We Loved: Male Friendship and Nationalism in Israeli Culture (Berghahn Books, 2006).
Kaplan, Danny (2007). What can the concept of friendship contribute to the study of national identity? Nations and nationalism 13(2), 225-244.
Kaplan, Danny (2009). The Songs of the Siren: Engineering National Time on Israeli Radio.   Cultural Anthropology 24(2), 313-345.
לפרסומים מעודכנים ראו http://biu.academia.edu/DannyKaplan

מחקר

תחומי מחקר: 
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של לאומיות, יחסי חברות וסולידריות;
תקשורת ותרבות פופולארית;
ארגונים התנדבותיים;
לאומיות והנצחה;
גבריות
 
לפרסומים מעודכנים ראו http://biu.academia.edu/DannyKaplan
 

קורות חיים

קורות חיים: 

פרסומים

לפרסומים מעודכנים ראו http://biu.academia.edu/DannyKaplan