פרופ' לריסה רמניק

פרופ'
פרופ' לריסה רמניק
טלפון: 
פקס: 
משרד: 

ביוגרפיה

לריסה רמניק, פרופסור לסוציולוגיה וראש המחלקה לשעבר. הצטרפה לסגל המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן בשנת 1994, שנים אחדות לאחר עלייתה ממוסקבה לישראל.  פרופ' רמניק קבלה את הדוקטורט בדמוגרפיה וסוציולוגיה של הבריאות ממכון לסוציולוגיה של האקדמיה למדעים במוסקבה, ועבדה בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת אוקספורד באנגליה. המחקר שלה ברוסיה התמקד בהיבטים החברתיים של בריאות נשים, הולדה ותכנון המשפחה (לדוגמה, שיעורים הגבוהים של הפלות יזומות). לאחר העלייה לישראל, בשנת 1991, לריסה המשיכה בקו המחקרי הקודם שעסק בסוציולוגיה של הבריאות (עם התמקדות חדשה בטכנולוגיות הרבייה) אך גם הוסיפה עליהם תחומי התעניינות חדשים בנושאים של הגירה והשתלבות המהגרים. במהלך 18 שנים האחרונות, פרופ' רמניק  ערכה ופרסמה מחקרים רבים על ההיבטים השונים של העלייה מבריה''מ לשעבר לישראל, לרבות בריאות, רווחה, מגדר, משפחה ויחסים הבין-דוריים, המשכיות תעסוקתית לאנשי מקצועה מהגרים, דפוסי שפה, דור שני להגירה,  ומפגש עם החברה הישראלית. היא גם חקרה את גל ההגירה של שנות ה-90 באופן השוואתי, תוך התבוננות בדפוסי השתלבותם של היהודים דוברי רוסית בישראל ובמדינות מערב  ויצירת פזורה יהודית-רוסית גלובאלית. לריסה פרסמה שלושה ספרים ברוסית ושלושה ספרים באנגלית, כמו כן גם קרוב ל-70 מאמרים  בכתבי עת מובילים בתחומים של בריאות, מגדר, הגירה,  אתניות ולימודי יהדות.  ספרה האחרון הוא "יהודי רוסיה בשלוש יבשות: זהות, אינטגרציה וקונפליקט" - הוצאת טראנסאקשיון, 2007.

מחקר

תחומי מחקר: 

 סוציולוגיה של הגירה וקליטת מהגרים

יהודי בריה"מ, הגירה יהודית ותפוצה הגלובלית החדשה

יחסים אתניים ומפגש הבין-תרבותי בהגירה
 
הגירה ובריאות הגופנית והנפשית
 
הבטים חברתיים של פריון והולדה (בעיקר טכנולוגיות חדשות של פריון)
 
בריאות נשים

 

פרסומים

 
List of Publications in English
 
Books (as author)
 

Remennick, L. Russian Jews on Three Continents: Identity, Integration, and Conflict. Transaction - International Social Science Publisher (Rutgers University, New Jersey). 2007. 410 pp., 2nd edition (paperback) 2012.

 

Remennick L.  The Cancer Problem in the Context of Modernity: Sociology, Demography, Politics. Current Sociology (special issue). Sage: 1998 (46:1), 150pp. Current Sociologyis a Journal of the International Sociological Association. This work has been published as a single-author monograph.

 
Books (as editor)

 

Remennick, L. (editor). Russian Israelis: Social Mobility, Politics and Culture.Routledge/Taylor & Francis (UK), December 2011.

 

Encyclopedia articles

 

Remennick, L. "Immigration and Gender." The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. Oxford, UK: Blackwell 2013.  3,000 words.

 Remennick, L.  "Diaspora", "Transnationalism", "Immigrant Women", "Immigrant Generations," and "Return Migration".  The Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity and Nationalism. Oxford, UK: Blackwell 2013. 5,000 words.​

 

Chapters in edited volumes
 
Remennick, L. The Russian-Jewish Diaspora at the Beginning of the Twenty-First Century. In: Kim Knott and Seán McLoughlin (Eds.). Diasporas: Concepts, Intersections, Identities,   London, NY: ZED Books, 2010, pp.187-193.
 
Remennick, L. Between Reproductive Citizenship and Consumerism: Attitudes towards Assisted Reproduction Technologies among Jewish and Arab Israeli Women. Daphna Birenbaum-Carmeli and Yoram Carmeli (Eds.) Kin, Gene, Community: Reproductive Technologies among Jewish Israelis. Oxford and NY: Berghahn, 2010, pp.318-339.
 
Remennick, L. Former Soviet Jews in the New/Old Homeland: Between Integration and Separatism. In Takeyuki Tsuda (Ed). Diasporic Homecomings: Ethnic Return Migrations of the late 20th Century, Chapter 8. Stanford University Press, 2009.
 
Remennick, L. The Place of Israel - Symbolic and Real - in the Life of Russian-Soviet Jewry. Chapter 18 in: Danny Ben-Moshe and Zohar Segev (Eds.) Israel, the Diaspora and Jewish Identity, Brighton & Portland: Sussex Academic Press (UK), 2007, pp. 286-301.
 
Remennick L. Articles "Diaspora" and "Transnationalism", New Blackwell Encyclopedia of Sociology. NY & London: Blackwell, 2006.
 
Remennick, L. Case Study in Transnationalism: Russian Jewish Immigrants in Israel of the 1990s. In: R. Munz and R. Ohliger (eds). Diasporas and Ethnic Migrants. Germany, Israel and Post-Soviet Successor States in Comparative Perspective. London & Portland, OR: Frank Cass, 2003, pp.370-384.
 
Remennick L. Women with a Russian Accent in Israel: Gender Aspects of Immigration. In: Kelson, G. and DeLaet, D. (eds.) Immigration and Gender: Implications for Social Policy. London: Macmillan, 1999, pp.163-185.
 
Remennick L. Identity Quest among Russian Jews of the 1990s: Before and After Emigration. In: Krausz E. & Tulea G. (eds) Jewish Survival: The Identity Problem at the Close of the 20th Century. New Brunswick & London: Transaction, 1998, pp.241-258.
 
Amir D., Remennick L., and Elimelech Y. Educating Lena: Women Immigrants and ‘Integration’ Policies in Israel. The Politics of Reproduction and Family Planning. In: Lewin-Epstein N. et al. (eds) Russian Jews on Three Continents: Migration and Resettlement. London: Frank Cass, 1997, pp.495-509.
 
 
Articles in peer-reviewed journals
 

Remennick, L. The Two Waves of Russian-Jewish Migration from the USSR/FSU to Israel: Dissidents of the 1970s and Pragmatics of the 1990s. Special Issue Re-imagining Diasporas and Generations (ed. By M.L. Berg and S. Eckstein). Diaspora: A Journal of Transnational Studies 2009, 18 (1-2): 44-66. Published in Winter 2015.

 

Khvorostianov N. and Remennick, L. Immigration and Generational Solidarity: Elderly Soviet Immigrants and their Adult Children in Israel. Forthcoming in the Special Issue Intergenerational Family Relations in the Multi-Cultural Society of Israel (ed. by A. Lowenstein and R. Katz). Journal of Intergenerational Relations (March 2015, 13 (1)).

 

Prashizky, A. and Remennick, L. Cultural Capital in Migration: Fishka Association of Young Russian-Speaking Adults in Tel-Aviv, Israel.  Journal of Intercultural Studies 2014, 36 (1): 1-18.

 

Remennick, L. ‘We Do Not Own Our Children:’ Transformation of Parental Attitudes and Practices in Two Generations of Russian Israelis. Journal of International Migration and Integration (JIMI/RIMI)  2015, 16 (2): 355-376.

DOI 10.1007s l2134-014-0345-5 (Published online 30 April 2014).

 

Prashizky A. and Remennick, L. Gender and Symbolic Citizenship among Non-Jewish Immigrants from the former Soviet Union in Israel. Citizenship Studies 18 (3-4): 365-383. DOI 10.1080-13621025.2014.905276.

 

Remennick, L. Transnational Lifestyle among Russian Israelis: A Follow-Up Study. Global Networks 2013, 13(4): 478-497.

 

Remennick, L. Professional Identities in Transit: Factors Shaping Immigrant Labor Market Success. International Migration 2013, 51(1):152-168. Online publication available at:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2435.2011.00733.x/full.

 

Remennick, L. Intergenerational Transfer in Israeli-Russian Immigrant Families: Parental Social Mobility and Children’s Integration. Journal of Ethnic and Migration Studies 2012, 38(10): 1533-1550.

 

Remennick, L. and Prashizky, A. Russian Israelis and Religion: What Has Changed After 20 Years in Israel? Israel Studies Review 2012 (Summer), 27(1): 55-77.

 

Prashizky, A. and Remennick, L. Strangers in the New Homeland? Gendered Citizenship among Non-Jewish Immigrant Women in Israel. Women’s Studies International Forum 2012, Vol. 35: 173-183.

Remennick, L. Twenty Years Together: the ‘Great Aliyah’ and Russian Israelis in the Mirror of Social Research. An Introduction to the Special Issue (Guest Editor – L.Remennick). Israel Affairs, 2011, 17(1): 1-6.
 
Remennick, L. The Russian-Jewish Transnational Social Space: An Overview. Journal of Jewish Identities, Special Issue: Russian Diaspora (eds. Rachel Harris and Anna Ronell). 2011, Issue 4 No 1: 1-12.
 
Remennick, L. Exploring Intercultural Relationships: A Study of Russian Immigrants Married to Native Israelis. Journal of Comparative Family Studies. Nov 2009, 40(5): 719-738.
 
Remennick, L. Subjective Health, Aging, and Menopause among Native and Immigrant Jewish Women in Israel. Women and Health 2008, 47(1): 65-82.
 
Remennick, L. Contested Motherhood in the Ethnic State: Voices from an Israeli Postpartum Ward. Ethnicities 2008, 8(2): 199-226.
 
Remennick, L. “Being a Woman is Different Here:” Changing Attitudes towards Femininity, Sexuality, and Gender Roles among Former Soviet Women Living in Greater Boston. Women's Studies International Forum, 2007, 30: 326-341.
 
Remennick, L.The Quest after the Perfect Baby: Why Do Israeli Women Seek   Prenatal Genetic Testing? Sociology of Health and Illness 2006, 28(1): 21-53.
 
Remennick, L. The Challenge of Early Breast Cancer Detection among Immigrant and Minority Women in Multicultural Societies The Breast Journal, 2006, Vol.12, Suppl.1, S103-S110.
 
Remennick, L. Russian Jews in the Global City of Toronto: A Pilot Study of Identity and Social Integration. Espaces, Populations, Sociétiés (Special Issue “Diaspora and Metropolis”), 2006, No 1: 61-81.
 
Remennick, L. Resetting the Rules of the Game: Language Preferences and Social Relations of Work between Russian Immigrants and Veteran Professionals in an Israeli Organization. Journal of International Migration and Integration 2005,6(1): 1-28.
 
Remennick, L. Immigration, Gender, and Psychosocial Adjustment: A Study among 150 Immigrant Couples in Israel. Sex Roles 2005, 53 (11-12): 847-864.
 
Remennick, L. Cross-Cultural Dating Patterns on an Israeli Campus: Why Are        Russian Immigrant Women More Popular than Men? Journal of Social and Personal Relationships 2005, 24 (2): 435-454.
 
Remennick, L. “Idealists Headed to Israel, Pragmatics Chose Europe.” Identity Dilemmas and Social Incorporation among Former Soviet Jews Who Immigrated to Germany. Immigrants and Minorities 2005, 23(1): 30-58.
 
Remennick, L. Work Relations between Immigrants and Old-Timers in an Israeli Organization: Social Interactions and Inter-Group Attitudes. International Journal of Comparative Sociology 2004, 45(1-2); 43-69.
 
Remennick, L. Language Acquisition, Ethnicity and Social Integration among Former Soviet Immigrants of the 1990s in Israel. Ethnic and Racial Studies  2004, 27(3): 431-454.
 
Remennick, L. From Russian to Hebrew via HebRush: Inter-Generational Patterns of Language Use among Former Soviet Immigrants in Israel. Journal of Multilingual and Multicultural Development 2004, 24 (5): 431-453.
 
Remennick, L. The 1.5 Generation of Russian Jewish Immigrants in Israel: Between Integration and Socio-Cultural Retention. Diaspora: A Journal of Transnational Studies 2003, 12(1),39-66.
 
Remennick, L. Language Acquisition as the Main Vehicle of Social Integration: The Case of Russian Jewish Immigrants in Israel. International Journal of the Sociology of Language 2003, 164: 83-105.
 
Remennick, L. What Does Integration Mean? Social Insertion of Russian Jewish Immigrants in Israel. Journal of International Migration and Integration 2003, 4(1): 23-48.
 
Remennick, L. Retired and Making a Fresh Start: Older Russian Immigrants Speak about their Adjustment in Israel. International Migration, 2003, 41(5): 153-173.
 
Remennick, L. Career Continuity among Immigrant Professionals: Russian Engineers in Israel. Journal of Ethnic and Migration Studies 2003, 29(4): 701-721.
 
Remennick, L. “I Have no Time for Potential Troubles:” The Reasons for Low Utilization of Israeli Breast Screening Services by Russian Immigrant Women. Journal of Immigrant Health 2003, 5(4): 153-163. 
       
Remennick, L. and Shakhar, G. You Never Stop Being a Doctor: The Stories of Russian Immigrant Physicians Who Converted to Physiotherapy. Health: An Interdisciplinary Journal for the Study of Health, Illness and Medicine 2003, 7(1): 87-108.
 
Remennick L. Transnational Community in the Making: Russian Jewish Immigrants of the 1990s in Israel. Journal of Ethnic and Migration Studies 2002, 28(3): 515-530.
 
Remennick, L. Survival of the Fittest: Russian Immigrant Teachers Speak about their Professional Adjustment in Israel. International Migration 2002; 40(1): 99-121.
 
Remennick, L. Immigrants from Chernobyl-Affected Areas in Israel: The Link between Health and Social Adjustment. Social Science and Medicine 2002; 54(2): 309-317.
 
Remennick, L. “My Life is One Big Nursing Home.” Russian Immigrant Women in Israel Speak about Double Caregiver Stress.  Women’s Studies International Forum 2001, 24(6): 685-700.
 
Remennick, L. and Hetsroni, A. Public Attitudes toward Abortion in Israel. A research Note. Social Science Quarterly 2001, 82(2): 420-431.
 
Hetsroni A and Remennick, L. Pro-Choice vs. Pro-Life in the Holy Land: Socio-Economic and Attitudinal Correlates of Public Opinion towards Non-Vital Abortion in Israel. International Journal of Public Opinion Research 2001; 13 (2): 194-205.
 
Remennick L. and Segal R. ‘Socio-Cultural Context and Women’s Experiences of Abortion: Israeli Women and Russian Immigrants Compared.’ Culture, Health and Sexuality 2001, 3(1): 49-66.
 
Gross R., Brammli-Greenberg S., and Remennick L.  Self-Rated Health Status and Health Care Utilization among Immigrant and Non-Immigrant Israeli Jewish Women.  Women and Health 2001, 34(3): 53-70.
 
Remennick, L. Childless in the Land of Imperative Motherhood: Stigma and Coping among Infertile Israeli Women. Sex Roles 2000, 43 (11/12): 821-841.
 
Remennick L. and Raanan O. Institutional and Attitudinal Factors Involved in Higher Mortality of Israeli Women after Coronary Bypass Surgery: Another Case of Gender Bias. Health 2000 4(4): 457-480.
 
Remennick L. ‘Women with a Russian Accent’ in Israel. On the Gender Aspects of Immigration. The European Journal of Women’s Studies 1999, 6(4): 441-461.
 
Remennick L. Women of the ‘Sandwich’ Generation and Multiple Roles: The Case of Russian Immigrants of the 1990s in Israel. Sex Roles 1999, 40(5/6): 347-378.
 
Remennick L.I. Preventive Behavior among Recent Immigrants: Russian- Speaking Women and Cancer Screening in Israel. Social Science and Medicine, 1999, 48(11): 1669-1684.
 
Remennick L. Breast Screening Practices among Russian Immigrant Women in Israel. Women and Health 1999, 28(4): 29-51.
 
Remennick L.I. and Ottenstein N. Reaction of Soviet Immigrants to Primary Health Care in Israel. International Journal of Health Services 1998, 28(3): 555-574.
 
Remennick L. Technology Versus Responsibility: Immigrant Physicians from the Former USSR Reflect on Israeli Health Care. Journal of Health and Social Behavior 1997, 38 (September): 191-202.
 
Remennick, L. Initial Experience in Sex Education for Adolescent Migrants from ex-USSR to Israel. International Journal of Adolescent Medicine and Health 1997; 9(1): 57-67.
 
Remennick L, Amir D., Elimelech Y., Novikov I.   Family Planning Practices and Attitudes among Former Soviet New Immigrant Women in Israel. SocialScience and Medicine 1995, 41(4): 569-577.
 
Visser, A., Pavlenko I., Remennick, L., Bruyniks N., and Lehert, P. Contraceptive Practice and Attitudes in Former Soviet Women. Advances in Contraception 1993, 9:13-23.
 
Visser, A., Remennick, L., and Bruyniks, N. Family Planning in Russia: Experience and Attitudes of Gynecologists. Advances in Contraception 1993, 9: 93-104.
 
Remennick, L. Epidemiology and Determinants of Induced Abortion in the USSR. Social Science and Medicine 1991, 33: 841-848.
 
Remennick, L. Induced Abortion as Cancer Risk Factor: A Review of Epidemiological Evidence. Journal of Epidemiology and Community Health 1990, 44: 259-264.
 
 
Research report
 
 Remennick, L. Sexual and Reproductive Health in the Context of Post-Communist  Transition in Russia.Position Paper for the Division of Sexual and Reproductive Health of the World Health Organization, European Region, Copenhagen, 2001.
 
 Updated May 2015

קורסים

64-476-01 סוציולוגיה של הגירה

64-540-01 יהדות ברית המועצות והגירה יהודית במאה ה-20

64-776-01 תהליכים דמוגרפיים בחברה המודרנית

64-864-01 מערכות בריאות: מבט סוציולוגי השוואתי

64-964-01 מגדר, בריאות ופריון בתפיסה הסוציולוגית

אמצעי התקשורת

טל. במשרד: 03-531-8691

מייל: larissa.remennick@biu.ac.il