ד"ר מיכל רום

ד"ר
ד"ר מיכל רום
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

מחקר

תחומי מחקר: 
שפה ומיגדר
זהות
משפחה
חברה ישראלית
שיטות מחקר איכותניות
פרסום ושיווק