ד"ר שני קונה

ד"ר
טלפון: 
03-5318967
פקס: 
7384037 03
משרד: 
440
שעות קבלה: 
בתאום מראש בדוא"ל

פרסומים

ייעוץ ארגוני
ניהול
המגזר השלישי בישראל

מחקר

תחומי מחקר: 
ייעוץ ארגוני
ניהול
המגזר השלישי בישראל