תואר ראשון - פניה למדור סטטוס

כותרת
טופס פניה אשור פטור לגורם חיצוני לבוגרי בא קישור להורדת הטופס
טופס פניה להארכת למודים לתלמידי מכללות בלבד קישור להורדת הטופס
טופס פניה להארכת למודים קמפוס ר"ג בלבד

מיועד לסטודנטים במעמד מן-המנין שטרם השלימו את הדרישות באנגלית כשפה זרה

קישור להורדת הטופס
טופס פניה להגשת עבודה באחור

טופס זה יש להגיש למרצה במחלקה ולא למדור סטטוס

קישור להורדת הטופס
טופס פניה להכרה בלמודים קודמים

להכרה ממוסדות אחרים ו/או הכרה פנימית בבר-אילן ממחלקות אחרות

קישור להורדת הטופס
טופס פניה להמשך למודים

(מיועד לסטודנטים במעמד לא-מן-המנין (חסרי תעודת בגרות מושלמת

קישור להורדת הטופס
טופס פניה לחדוש למודים

- יש לצרף שובר תשלום חתום על-ידי הבנק. פרטים וקבלת שובר תשלום
.במודיעין בטל' 5318509

קישור להורדת הטופס
טופס פניה לנושאים שונים

לנושאים שונים מהנ"ל

קישור להורדת הטופס
טופס פניה שוטף והכרה בלמודים קודמים לתלמידי ב.א. במקצועות התמחות בלבד קישור להורדת הטופס
טופס פניה שוטף והכרה בלמודים קודמים תלמידי מכללות במסלול ב.א. רב-תחומי בלבד קישור להורדת הטופס