מערכת שעות לתואר ראשון - לשנה"ל תשע"ז

תוכנית לימודים לתואר ראשון  - שנה"ל תשע"ז - נכון ליוני 2016

* מערכת השעות לשנת הלימודים תשע"ח תפורסם בהמשך 

קורסי חובה שנה א'

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד

101-01

מבוא לסוציולוגיה  - הרצאה

2

2

ד"ר נסים ליאון

ד' 16-18

02

תרגיל

1

1

 גב' גלית ברקת-דניאלי

ב' 16-17

03

תרגיל

1

1

גב' גלית ברקת-דניאלי

ב' 17-18

04

תרגיל

1

1

גב' גלית ברקת-דניאלי

ב' 18-19

103-01

מבוא לאנתרופולוגיה - הרצאה

2

--

ד"ר דניאל נוה

ד' 8-10

02

תרגיל

1

--

גב' שרית ברן

ד' 10-11

03

תרגיל

1

--

גב' שרית ברן

ד' 11-12

105-01

סוגיות בחקר התרבות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ד' 12-14

02

תרגיל

1

--

גב' אפרת קנול

ד' 10-11

03

תרגיל

1

--

גב' אפרת קנול

ד' 11-12

106

שיטות מחקר כמותניות

2

--

ד"ר שירה עופר

ג' 8-10

210-02

כתיבה אקדמית

--

2

ד"ר עינת זמבל

ג' 8-10

215-01

פסיכולוגיה חברתית

--

4

ד"ר מיכל פגיס

ב' 14-16

ד' 10-12

 

 

 

קורסי חובה שנה ב'

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד

109-01

מבוא לסטטיסטיקה

2

--

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ג' 10-12

109-02

תרגיל

2

--

מר אור ענבי

ג' 12-14

109-03

תרגיל

2

--

מר אור ענבי

ג' 14-16

203-01

שיטות מחקר איכותניות

2

--

ד"ר שלמה גוזמן

ד' 8-10

203-02

תרגיל

2

--

גב' שירה כלימור-ממן

ד' 10-12

207-01

סטטיסטיקה הסקתית

--

2

ד"ר שירה עופר

ג' 10-12

207-02

תרגיל

--

2

מר אור ענבי

ג' 12-14

207-03

תרגיל

--

2

מר אור ענבי

ג' 14-16

209-01

החברה הישראלית 

2

2

ד"ר נסים ליאון

ג' 16-18

209-02

תרגיל

1

1

גב' ענבר מיכלזון-דרורי

ג' 9-10

209-03

תרגיל

1

1

גב' ענבר מיכלזון-דרורי

ג' 13-14

209-04

תרגיל

1

1

גב' ענבר מיכלזון-דרורי

ג' 14-15

210-01

כתיבה אקדמית

2

--

ד"ר עינת זמבל

ג' 8-10

303-01

תיאוריות סוציולוגיות א'

2

--

ד"ר אורי שורץ

ב' 12-14

303-02

תיאוריות סוציולוגיות א'- תרגיל

1

--

גב' איריס סולונצ'יק-כהן

ב' 16-17

304-01

תיאוריות סוציולוגיות ב'

--

2

ד"ר אורי שורץ

ב' 12-14

304-02

תיאוריות סוציולוגיות – תרגיל

--

1

גב' איריס סולונצ'יק-כהן

ב' 16-17

305-01

תיאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ב' 14-16

 

 

 

סמינרים

 

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד

317

סוגיות בסוציולוגיה רפואית

2

2

ד"ר דוד רייר

ד' 12-14

327

טראנס, מאגיה, ומצבי תודעה אחדותיים בראי האנתרופולוגיה

2

2

ד"ר דניאל נוה

ד' 12-14

ד' 8-10

378

ארגונים יזמיים

2

2

ד"ר רונית יצחקי

ד' 10-12

418

תנועות חברתיות

2

2

פרופ' אורנה ששון-לוי

ד' 10-12

590

אנתרופולוגיה ישראלית

2

2

ד"ר נסים ליאון

ג' 12-14

621

אתניות ויחסים אתניים בישראל

2

2

ד"ר ברוך שמעוני

ב' 8-10

663

אינטרנט ובריאות

2

2

ד"ר דוד רייר

ב' 10-12

665

אמפתיה בראי התרבות

2

2

פרופ' טובה גמליאל

ב' 12-14

671

ריבוד ואי שוויון בחינוך

2

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ד' 8-10

672

סוציולוגיה של הג'ינס

2

2

ד"ר גלית אילון

ג' 10-12

710

סוציולוגיה של משפחות

2

2

ד"ר שירה עופר

ג' 12-14

776

תהליכים דמוגרפיים בחברה המודרנית

2

2

פרופ' לריסה רמניק

ב' 16-18

 

 

קורסי בחירה לתלמידי שנה ב' ו - ג'

 

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד

123

גבריות ותרבות ישראלית

--

2

ד"ר דני קפלן

ד' 16-18

132

ניהול חוצה תרבות

--

2

ד"ר ברוך שמעוני

ב' 10-12

326

סוציולוגיה של האוכל

2

--

ד"ר דוד רייר

ד' 10-12

330

שאלות של אזרחות (למצטיינים)

2

--

פרופ' אורנה ששון-לוי

ב' 10-12

398

סוגיות נבחרות בסוציולוגיה ארגונית

--

2

ד"ר גלית אילון

ג' 14-16

476

סוציולוגיה של ההגירה

2

--

פרופ' לריסה רמניק

ב' 12-14

540

יהדות ברית המועצות: הגירה במאה ה-20  

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ב' 12-14

587

ארגונים ומשאבי אנוש

--

2

ד"ר רונית יצחקי

ד' 8-10

589

המצלמה שבכיס: על טכנולוגיה, קשרים, כח ועצמי

2

--

ד"ר אורי שורץ

ד' 12-14

644

מגדר וחברה

2

--

ד"ר מיכל רום

ב' 12-14

670

אתנוגרפיה של החיים הדתיים

2

--

ד"ר שלמה גוזמן

ג' 12-14

711

החברה הערבית בישראל: אינטגרציה לעומת סגרגציה

2

--

ד"ר מהא כרכבי סבאח

ב' 10-12