מערכת שעות לתואר ראשון - לשנת תשע"ח

 נכון לאוגוסט 2017

קורסי חובה שנה א'

מספר

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד

101-01

מבוא לסוציולוגיה  - הרצאה

2

--

פרופ' אורנה ששון-לוי

ד' 16-18

02

תרגיל

1

--

 גב' גלית ברקת-דניאלי

ב' 16-17

03

תרגיל

1

--

גב' גלית ברקת-דניאלי

ב' 17-18

04

תרגיל

1

--

גב' גלית ברקת-דניאלי

ב' 18-19

103-01

מבוא לאנתרופולוגיה - הרצאה

2

--

דר' דניאל נוה

ד' 8-10

02

תרגיל

1

--

גב' שרית ברן

ד' 10-11

03

תרגיל 1 -- גב' שרית ברן ד' 11-12

105-01

סוגיות בחקר התרבות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ד' 12-14

02

תרגיל

1

--

דר' אפרת קנול

ד' 10-11

03

תרגיל

1

--

דר' אפרת קנול

ד' 11-12

106

שיטות מחקר כמותניות

2

--

דר' שירה עופר

ג' 8-10

210-01

כתיבה אקדמית

--

2

דר' עינת זמבל

ג' 8-10

210-02

כתיבה אקדמית

--

2

גב' קרני קריגל

ג' 8-10

210-03

כתיבה אקדמית

--

2

גב' תאיר קרזי -פרסלר

ג' 8-10

215-01

פסיכולוגיה חברתית

--

4

דר' מיכל פגיס

ב' 14-16

ד' 10-12

 

 

קורסי חובה שנה ב'

מספר

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד

109-01

מבוא לסטטיסטיקה

2

--

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ג' 10-12

109-02

תרגיל

2

--

מר אור ענבי

ג' 12-14

109-03

תרגיל

2

--

מר אור ענבי

ג' 14-16

203-01

שיטות מחקר איכותניות

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ג' 16-18

203-02

תרגיל

2

--

גב' קרני קריגל

ד' 8-10

203-03

תרגיל

2

--

גב' קרני קריגל

ב' 8-10

207-01

סטטיסטיקה הסקתית

--

2

דר' שירה עופר

ג' 10-12

207-02

תרגיל

--

2

מר אור ענבי

ג' 12-14

207-03

תרגיל

--

2

מר אור ענבי

ג' 14-16

 

209-01

 

החברה הישראלית 

2

--

 

דר' נסים ליאון

 

ד' 10-12

--

2

ג' 16-18

209-02

תרגיל

1

1

גב' ענבר מיכלזון-דרורי

ג' 8-9

209-03

תרגיל

1

1

גב' ענבר מיכלזון-דרורי

ג' 9-10

209-04

תרגיל

1

1

גב' ענבר מיכלזון-דרורי

ג' 14-15

303-01

תיאוריות סוציולוגיות א'

2

--

דר' אורי שורץ

ב' 12-14

303-02

תיאוריות סוציולוגיות א'- תרגיל

1

--

גב' איריס סולנצ'יק-כהן

ב' 16-17

303-03

תיאוריות סוציולוגיות א'- תרגיל

1

--

גב' איריס סולנצ'יק-כהן

ב' 17-18

304-01

תיאוריות סוציולוגיות ב'

--

2

דר' אורי שורץ

ב' 12-14

304-02

תיאוריות סוציולוגיות – תרגיל

--

1

גב' איריס סולנצ'יק-כהן

ב' 16-17

304-03

תיאוריות סוציולוגיות – תרגיל

--

1

גב' איריס סולנצ'יק-כהן

ב' 17-18

305-01

תיאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ב' 14-16

 

 

סמינרים

מספר

שם הקורס

סמסטר א'

מסמטר ב'

שם המרצה

מועד

 

327

 

טראנס, מאגיה, ומצבי תודעה אחדותיים בראי האנתרופולוגיה

 

2

 

2

 

דר' דניאל נוה

סמסטר א'

ד' 12-14

סמסטר ב'

ד' 8-10

418

תנועות חברתיות

2

2

פרופ' אורנה ששון-לוי

ב' 12-14

590

אנתרופולוגיה ישראלית

2

2

דר' נסים ליאון

ג' 12-14

663

אינטרנט ובריאות

2

2

דר' דוד רייר

ב' 10-12

671

ריבוד ואי שוויון בחינוך

2

2

דר' לימור גבאי-אגוזי

ד' 12-14

672

סוציולוגיה של הג'ינס

2

2

דר' גלית אילון

ג' 10-12

710

סוציולוגיה של משפחות

2

2

דר' שירה עופר

ג' 12-14

717

סוציולוגיה של מיניות

 * מי שלמד סמינר 64-776-01 תהליכים דמוגרפים לא יכול ללמוד סמינר זה

2

2

פרופ' לריסה רמניק

ב' 16-18

719

פסיכולוגיה של יזמות

* מי שלמד סמינר 64-378-01 ארגונים יזמיים לא יכול ללמוד סמינר זה

2

2

דר' רונית יצחקי

ב' 8-10

 

קורסי בחירה לתלמידי שנה ב' ו - ג'

מספר

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד

123

גבריות ותרבות ישראלית

--

2

דר' דני קפלן

ד' 16-18

326

סוציולוגיה של האוכל

--

2

דר' דוד רייר

ד' 10-12

397

מוצא אתני ובריאות

--

2

דר' דוד רייר

ב' 16-18

398

סוגיות נבחרות בסוציולוגיה ארגונית

2

--

ד"ר גלית אילון

ג' 14-16

476

סוציולוגיה של ההגירה

2

--

פרופ' לריסה רמניק

ב' 12-14

508

מנהיגות

2

--

דר' רונית יצחקי

ב' 10-12

6441

מגדר ומדיניות רווחה

--

2

פרופ' אורלי בנימין

ג' 14-16

657

סוציולוגיה דיגיטלית

--

2

ד"ר אורי שורץ

ב' 14-16

658

ניהול משאבי אנוש בשוק עבודה משתנה

*מי שלמד את קורס 64-587-01 אירגונים ומשאבי אנוש לא יכול ללמוד קורס זה

--

2

דר' רונית יצחקי

ב' 10-12

670

אתנוגרפיה של החיים הדתיים

2

--

דר' שלמה גוזמן

ד' 16-18

711

החברה הערבית בישראל: אינטגרציה לעומת סגרגציה

2

--

דר' מהא כרכבי סבאח

ב' 10-12

713

זהויות יהודיות בעולם משתנה

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ב' 12-14

714

מדיה חברתית: מבט סוציולוגי- תרבותי

--

2

פרופ' דני קפלן

ד' 12-14

 

 * תכנית הלימודים נתונה לשינויים