ד"ר אלונה הרנס

ד"ר
ד"ר אלונה הרנס
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

מחקר

תחומי מחקר: 

המחקר שלי עוסק בהתפשטות השיח הניהולי-עסקי: התהוותו, המעבר שלו בין הקשרים שונים והפרשנות הייחודית המתקבלת בכל הקשר.

תחומי עניין

תיאוריה ארגונית-ניהולית

גישות פרשניות ופוסטמודרניות לניתוח ארגונים

מחקר איכותני

יחסי צבא-חברה