דר' אלונה הרנס

דר'
דר' אלונה הרנס
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

ביוגרפיה

תיאוריה ארגונית-ניהולית

גישות פרשניות ופוסטמודרניות לניתוח ארגונים

מחקר איכותני

יחסי צבא-חברה

מחקר

תחומי מחקר: 

המחקר שלי עוסק בהתפשטות השיח הניהולי-עסקי: התהוותו, המעבר שלו בין הקשרים שונים והפרשנות הייחודית המתקבלת בכל הקשר.