עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2015 אנורקסיה כאורח חיים ו-"נירמול של מחלה" : ההבדלים בין "פרו-אנה" ואנורקסיה MA מטרין מייגן ד"ר דוד רייר
2015 משמעות אי-יציאה לחופשת לידה בקרב נשים מכוונות קריירה בישראל MA רוזנטל אפרת פרופ' אורלי בנימין
2015 "החיים הם לא כחול-לבן" MA רוטשילד יסכה ד"ר ניסים ליאון
2015 הרש"ר הירש כמיתוס חריג ב"חברת הלומדים" החרדית MA היון אליעזר ד"ר ניסים ליאון
2015 עמדות גברים בחברה הישראלית כלפי מונוגמיה ונישואים - השפעת סקסיזם ותפקידי מגדר MA ורשיביאק עדי פרופ' אורלי בנימין
2014 האם מתנדבים טובים הם גם אזרחים טובים? הקשר בין ההתנהגות האזרחית החוץ- ארגונית, המוטיבציה להתנדבות, שביעות הרצון והמחויבות הארגונית בקרב מתנדבים במגזר השלישי בישראל. נטע משגב ד"ר נדב גבאי
2014 "כאילו יש לנו עין בתוך האוטו ואנחנו יודעים מי נמצא שם"- תפיסות ופרקטיקות של פרטיות בקשר למערכת ניטור נהיגה MA גרימברג ענת ד"ר דוד רייר
2014 דיסונס רגשי, תמיכה חברתית, ותוצאות עבודה של עובדות במקצועות טיפוליים: השוואה בין עובדות סוציאליות לאחיות בבתי חולים MA זילברשטיין קרין ד"ר נדב גבאי
2014 בין הממלכתי ללאומי:זיכרון והנצחה בקרב יוצאי מחתרת לח"י MA הילית מברק- מוצפי ד"ר ניסים ליאון
2014 "האני המעריץ": חווית ה"עצמי" של מתבגרים בקהילה וירטואלית של מעריצי מפורסמים MA אפריל גלירוביץ פרופ' טובה גמליאל
2014 "הישרדות- גרסת המציאות: התמודדותן של נשים עם מצוקה כלכלית תחת הקשרים מבניים משתנים" Ph.D ד"ר עינת לביא
2014 אבא הלך לעבודה. קשרים בין הסטטוס המשפחתי, הורות ועבודה בקרב גברים בישראל. Ph.D ד"ר כהן ישראלי לליב פרופ' לריסה רמניק
2014 השפעת בולטות ומרכזיות הזהות על מעורבות אבות ואמהות בטיפול בילדים Ph.D ד"ר ריגר חן ד"ר רותי גונט
2014 תרבות אפיסטמית חדשה? ויקיפדיה באתר של ייצור ידע במודרניות המאוחרת Ph.D ד"ר גלרנטר ליאור פרופ' אילנה סילבר
2014 "גוף ללא נחת": כוח ותרבות בשיח רפואת האנטי-אייג'ינג Ph.D ד"ר הלל אברהם רחל פרופ' חיים חזן
2014 מתרבות ההיי-טק אל פילנתרופיית הון סיכון: חקר מקרה של חונכות ליזמות חברתית Ph.D ד"ר אסף שטיין פרופ' אילנה סילבר
2014 המתח בין המודל ה"גברי מסורתי" לבין המודל ה"אב החדש" כפי שחווים ובא לידי ביטוי בקבוצת התמיכה לאבות צעירים, "אבות ברשת" בפייסבוק MA יפעת שגב קרונפלד ד"ר שירה עופר
2014 קונפליקט תפקידי ודילמות מוסריות בקרב רופאים ואחיות העוסקים בתרומת והשתלת איברים בישראל MA סלעית מוטלה ד"ר דוד רייר
2014 פוליטיקה ארגונית ותוצאות עבודה: ההשפעה הממתנת של הון חברתי- ארגוני ועבודת רגש MA רעות מלניק
2014 מפגשים מסביב לטקסט, בחינה אנתרופולוגית של הטקסטואליות היהודית Ph.D ד"ר שלמה גוזמן כרמלי
2014 למה לי פוליטיקה עכשיו? השפעת הפוליטיקה הארגונית וההון החברתי- ארגוני על פרודוקטיביות של נציגי שירות במוקדים טלפוניים MA שלמה חסטר
2014 "עבודת עושר": תפיסות וחוויות של אושר ועבודה בקרב העוסקים/ות במקצועות כלכליים ובמספרים טיפוליים MA רוזנברג אפרת ד"ר שירה עופר
2014 הקשר בין איטליגנציה רגשית לבין תמיכה חברתית נתפסת, סגנון התקשרות ומתן וקבלה של תמיכה חברתית MA טסקר- מדמון רינת ד"ר שירה עופר
2014 תפיסות וחוויות של אושר ועבודה בקרב העוסקים/ות במקצועות כלכליים ובמספרים טיפוליים. MA בר אור ענת ד"ר דוד רייר
2014 הגבול הדמיוני של הרב תרבותיות מסגנון הפוליגלוט באוסטרליה: חקר המקרה של ליגת הכדורגל MA יונתן שניצר