עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2014 למה לי פוליטיקה עכשיו? השפעת הפוליטיקה הארגונית וההון החברתי- ארגוני על פרודוקטיביות של נציגי שירות במוקדים טלפוניים MA שלמה חסטר
2014 "עבודת עושר": תפיסות וחוויות של אושר ועבודה בקרב העוסקים/ות במקצועות כלכליים ובמספרים טיפוליים MA רוזנברג אפרת דר' שירה עופר
2014 בין הממלכתי ללאומי:זיכרון והנצחה בקרב יוצאי מחתרת לח"י MA הילית מברק- מוצפי דר' ניסים ליאון
2014 הקשר בין איטליגנציה רגשית לבין תמיכה חברתית נתפסת, סגנון התקשרות ומתן וקבלה של תמיכה חברתית MA טסקר- מדמון רינת דר' שירה עופר
2014 תפיסות וחוויות של אושר ועבודה בקרב העוסקים/ות במקצועות כלכליים ובמספרים טיפוליים. MA בר אור ענת דר' דוד רייר
2014 הגבול הדמיוני של הרב תרבותיות מסגנון הפוליגלוט באוסטרליה: חקר המקרה של ליגת הכדורגל MA יונתן שניצר
2014 משמעות אי- יציאה לחופשת לידה בקרב נשים מוכוונות קריירה בישראל MA אפרת רוזנטל פרופ' אורלי בנימין
2013 הקשר בין מאפיינים אישיים ומשפחתיים לבין דפוסי תעסוקה מוסמכות המחלקה ללסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן MA שניצר רחל דר' שירה עופר
2013 כלכלות פוליטיות של תקנת שכר מינימום מופחת לאנשים עם מוגבלויות: מחקר השוואתי בינלאומי MA רביב אור פרופ' אורלי בנימין
2013 הורות חילונית – הורות דתית MA שי עטר פרופ' אפרים תבורי
2013 עבודת זהות בקרב ערבים ישראלים משכילים העובדים בתפקידים פרופסיונאליים בארגונים ישראליים MA מג'דוב תוויבה
2013 הורות מתוך בחירה: מעורבות אבות בטיפול בילדים בהורות משותפת "השוואה לזווגות נשואים וגרושים" Ph.D ד"ר מלכא- פאר אורית דר' רותי גונט
2013 מערכת הקשרים בין תרבות ארגונית, מושגי עצמי ומחויבות ארגונית MA עומר פאדי
2013 תחזוק העצמי הדתי-חילוני בקרב זוגות דתיים-חילוניים בישראל Ph.D גינוסר תמנע
2013 הכמיהה אל העצמי חווית העצמי המתרחב בקרב תרמילאים ישראלים החוזרים לבקר בהודו MA כהן בילי
2013 משמעויות הפריפריה בעולמן התעסוקתי של נשים צעירות,בנות הדור השני, המהגרות למרכז MA שושן לב עטרה פרופ' אורלי בנימין
2013 מערכי הסבר אודות פיברומיאלגיה בקרב פיזיותרפיסטיות MA רויטנברג נטע
2013 תמיכה חברתית נתפסת,רשתות חברתיות ורווחת הפרט בקרב החברה החרדית בישראל MA חסידה יהודית דר' שירה עופר
2013 הורות ודפוסי יחסים הוריים בהורות משותפת בהשוואה להורים נשואים וגרושים MA מלכא פאר אורית דר' רותי גונט
2012 שאלת האמות ביחסי נתינה: המקרה של תמיכה פילנתרופית בארגוני שינוי חברתי בישראל Ph.D בר חגי פרופ' אילנה סילבר
2012 אחריות חברתית ותמרון מול כרסום בהגנה החברתית על עובדים: המקרה של קבלני כח אדם וניקיון Ph.D ניסים שרית פרופ' אורלי בנימין
2012 אופני ההמשגה של רווחה תעסוקתית בקונטקסט של הבטחת רווחה תעסוקתית דיפרנציאלית Ph.D רצון מיכל פרופ' אורלי בנימין
2012 צרכנות יצירתית של צניעות הפאה בקהילה החרדית בישראל Ph.D רון- ארליך רקפת פרופ' אפרים תבורי
2012 תמיכה חברתית השוואה בין נישואים לרווקים MA באר ליבי דר' שירה עופר
2012 בין צבא ואבהות – תפיסות גבריות של אבות לוחמים בצה"ל MA ענבי אור פרופ' אורנה ששון-לוי