עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
1989 איכות חיים של נשים בשכונות מצוקה בישראל MA ירושלמי שושנה פרופ' ארנסט קראוס
1989 השפעת תפיסת הזדמנויות בארגון ומתאמיה בקרב מתמחים ברפואה MA כהן רפאלה פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1989 הלכידות הקבוצתית כגורם זיקה לקיבוץ MA לין יאיר פרופ' אפרים תבורי
1989 קשרי גומלין בקרב קשישים בבית-אבות MA סימון- רביב דליה פרופ' שלמה דשן
1989 "שמן" שהפך ל"רזה" תהליך של שינוי זהות לאחר ניתוח הרזיה MA שמילוביץ כרמלה פרופ' ניסן רובין
1989 אגודות וולנטריות ומנהיגות קהילתית של יהודי ארצות הברית Ph.D יורק אהרון פרופ' דב לזרביץ
1988 מימדי הקהילה ופעילות קהילתית של קבוצות מיעוט Ph.D קים ישראל פרופ' דב לזרביץ
1988 הגורמים המשפיעים על קונפליקט בין עולם הבית ועולם העבודה בקרב נשים מנהלות בישראל MA אבן שרה פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1988 גטו ורשה כמוסד כוללני MA גבע אילנה דר' חיה בראלי
1988 משבר ערכים במושב הותיק MA דגן עמוס
1988 משתנים הקשורים בבדידותו של הקשיש וביקורים חברתיים של סטודנטים (במסגרת תכנית ברוקדייל בר-אילן) MA למל סילביה דר' חיה בראלי
1988 הקשר בין סוגי משפחות משכבות מצוקה לבין הסתגלות בניהן- חיילי מקא"מ - לצה"ל MA מש רוני דר' עמיליה דינאי
1987 עישון חשיש והתפרעויות בקרב נערי חבורת רחוב MA בוני יאיר פרופ' שלמה דשן
1987 כוונה להתפטרות מארגון מודל סיבתי MA גל- און שמעון פרופ' מיכאל הריסון
1987 מחקר השוואתי של ניתוחים רב-משתנים והיישום שלהם בהבנת מודל לגבי מעורבות קהילתית יהודית (התיזה באנגלית) MA ורנר פרלה פרופ' דב לזרביץ
1987 מרכזיות תפקיד העבודה של נשים וגברים משכילים בחברה הערבית בישראל MA טיבי מהא פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1986 תפיסת התנהגות תוקפנית ומרכיביה בקרב יוצאי עדות מזרח ועדות מערב - מחקר השוואתי בישראל Ph.D לובל שבתאי פרופ' ארנסט קראוס
1986 עמדות הציבור בישראל כלפי פיגור שכלי כפונקציה של אתניות מרכיבי העמדה ורמת הפיגור השכלי Ph.D עמינדב חיה פרופ' ליאונרד ולר
1986 תהליך התארגנותה של שכונת מגורים עירונית חדשה והטרוגניות בפרוייקט שכון ציבורי בישראל Ph.D שוורץ חיה פרופ' דב לזרביץ
1986 מאבקי כוח בסניף המפלגה MA דהאן יצחקי פרופ' ניסן רובין
1986 המשכיות בעיירה "תימנית" (ראש העין) - מחקר קהילה MA נוסבוים שרה פרופ' ארנסט קראוס
1986 הגורמים המשפיעים על תפיסת הפרישה כמצב של לחץ וחרדות MA סדן קוטי דר' חיה בראלי
1986 תנועת מחתרת בחברה סקטוריאלית דיוקן חברתי של "לוחמי חירות ישראל" MA רזניק שלמה פרופ' מנחם פרידמן
1985 עבודה א Ph.D תלמיד 1 דר' גלית אילון
1985 ניתוח של משתני תפקיד ושביעות רצון אצל עובדים פאראפרופסיונאליים Ph.D יצחקי חיה פרופ' ארנסט קראוס