עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
1985 ניתוח של משתני תפקיד ושביעות רצון אצל עובדים פאראפרופסיונאליים Ph.D יצחקי חיה פרופ' ארנסט קראוס
1985 התפוררות קבוצות-מייסדים בתנועה הקיבוצית: תהליכים וגורמים Ph.D בן חורין צבי פרופ' ניסן רובין
1985 התפוררות קבוצות-מייסדים בתנועה הקיבוצית: תהליכים וגורמים Ph.D בן חורין צבי פרופ' ניסן רובין
1985 נשים בשכונת מצוקה בישראל קווי הערכה של השפעת תכנית השיקום וההתחדשות ותפקידו של המרכז הקהילתי (המתנ"ס) כגורם מפעיל Ph.D בורגנסקי מיכל פרופ' דב לזרביץ
1985 מדיניות הקליטה של העליה ההמונית בשנים תש"ח - תשי"ח (1948-1952) Ph.D הכהן דבורה פרופ' שלמה דשן
1985 השפעות של השואה על קורבנות יהודים הולנדים, תושבי ישראל, 30 שנה אחרי- כן (התיזה באנגלית) MA איזקס יוליה פרופ' דב לזרביץ
1985 קשרים חברתיים בשכונה אינטגרטיבית חדשה בדרום תל-אביב MA פורת נעמי פרופ' דב לזרביץ
1985 האינטלקטואל הערבי ישראלי - דיוקן MA אברהם כרמלית
1984 גורמים המשפיעים על התפקוד המשפחתי בקרב חולי סכרת "נעורים" Ph.D סדן קוטי פרופ' ניסן רובין