עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2010 שמנות נראית בעולם העבודה בישראל – זהויות נשיות בין בושה לגאוה MA משולם שרית פרופ' אורלי בנימין
2010 ניתוח תפיסת יחסי דתיים-חילוניים MA בר- ירחי אסתר פרופ' אפרים תבורי
2010 הקשר בין זהות דתית, מושג העצמי ואושר MA יפעה אשרת
2010 הקשר בין אינטליגנציה רגשית, שייכות פסיכולוגית וקבלת החלטות לבין צמחיה של מיזמים MA וודניצקי אורלי דר' רונית יצחקי
2010 המניעים להתנהגות פרו חברתית בקרב מתנדבים MA בדיחי הדר דר' מיכאל כץ
2010 להפשיט את המבנה המשפחתי מן המגדר: חלוקת תפקידים וזוגיות בקרב משפחות לסביות והטרוסקסואליות רוסו דניאלה דר' רותי גונט
2010 מצוקה כלכלית, בעיות בריאות ובידוד חברתי MA פרייס מיכל דר' דוד רייר
2010 טבק וקביעת מדיניות בישראל: עניין של חיים ומוות MA זרביב ליאן דר' דוד רייר
2010 דרכי ההתמודדות של אנשים עם נכות מולדת ואנשים עם נכות נרכשת וההבדל המגדרי בהתמודדות זו MA ספיר אלי דר' דוד רייר
2010 ביטויי כעס בנישואין: תפיסת בני-הזוג את ההבדלים ביניהם בניהול קונפליקטים MA זאור רבקה פרופ' אורלי בנימין
2010 הבדלים בין יחסם של מדענים בכירים ומדענים צעירים בישראל לניסויים שהם עורכים בבעלי חיים במסגרת מחקר ביו-רפואי MA מרי תמר דר' דוד רייר
2010 גבריות לבנה בטייסת סימביוזה של אתניות ומגדר בכיוון של טייסים בחיל האויר הישראלי MA גונן שרון פרופ' אורנה ששון-לוי
2010 עמדות גברים והשתתפותם בעבודת בית וטיפול בילדים:השוואה בין ערבים נוצרים למוסלמים בישראל שחאדה דאליה דר' רותי גונט
2010 טבק,קביעת מדיניות וחקיקה בישראל:עניין חיים ומוות Ph.D זרביב ליליאן דר' דוד רייר
2010 זהות וזוגרות ארוכת טווח בישראל Ph.D הזה רבקה פרופ' אורלי בנימין
2009 צבא שקוף, חיילים בצבע הבניית זהויות אתניות בצבא הישראלי Ph.D קחטן דנה פרופ' אורנה ששון-לוי
2009 "יש פתרון לכל מתיישב" היבטים קהילתיים של שיקום מפוני גוש קטיף Ph.D בן- יוסף שי פרופ' יונה גינזברג
2009 מפגשי משפחות תימניות: זהות מסורתית בחברה פוסט מודרנית Ph.D אבהר קרן פרופ' ניסן רובין
2009 "עבודת הגבול" בתנועת התשובה בישראל Ph.D שרעבי אסף פרופ' חיים חזן
2009 הבניית הרווקות: שדות שיח של המשפחה, בחירה וזמן Ph.D להד כנרת
2009 תקווה בפעולה ב"ארץ המובטחת": מחקר השוואתי על מהגרות טראנס-לאומיות מהפיליפינים ומצפון אמריקה Ph.D לש- יעקב דינה
2009 היבטים חברתיים של בריאות וחולי בסל שירותי הבריאות בישראל- ניתוח תוכן איכותני בעיתונות הכתובה MA שמלוב ריטה דר' דוד רייר
2009 מקצועות, גוף ומגדר ביחסים בין העוסקים ברפואה משלימה ואלטרנטיבית ובין העוסקים ברפואה קונבנציונאלית MA פבסנר מאיה דר' מיכאל כץ
2009 השפעתו של ההון החברתי על שימור תרבות של יזמות פנים ארגונית בחברות יזמיות לאחר שלב המיסוד MA בן-זקן טלי דר' רונית יצחקי
2009 ייצוג חווית החולי של חולי סרטן הריאות בקבוצות תמיכה באינטרנט לחולי סרטן ריאות MA דיזנדרוק ויויאן דר' דוד רייר