עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2009 אקטיביים דתיים בקרב יהודים חילוניים בישראל: מוטיבציות, הצדקות ומשמעויות MA שחר סיוון דר' רותי גונט
2009 ייצוג העצמי והאחר בהקשר לקונפליקט בין דתיים וחילוניים בישראל: נתוח מסגורי של תעלומת הבחירות לכנסת 1996-2006 MA כהן מיכל פרופ' אפרים תבורי
2009 הערכה וביקורת על מעורבות בני זוג בעבודה ובהורות: תפקידן הממתן של אידיאולוגיות מגדר MA כהן חוה דר' רותי גונט
2009 יחסי התקשרות בין אחאים בריאים לאחאים עם פיגור שיכלי MA לוי אורית דר' מיכאל כץ
2009 קבלת החלטות במצבי אי ודאות: הקשר שבין הסלמת מחויבות, התקשרות לחפצים והתנגדות לשינוי MA פאני מיטל דר' מיכאל כץ
2009 סיפורי חיים – ברור אתרו-סופי MA שני-טננבאום עמרי דר' שמעון קופר
2009 זהותם של זקנים במפגש הטכנולוגי הבין-דורי: בין השתתפות לצפיה MA בארשבסקי דנה פרופ' טובה גמליאל
2009 הקשר בין בעלות על חיית מחמד ואופי ההתקשרות לחיית מחמד לבין הערכה עצמית ואמפתיה בקרב ילדים MA קורילנדי תומר דר' מיכאל כץ
2009 מרכיבי הזהות הארגונית, שביעות רצון במקום העבודה וכוונת עזיבה MA לני- שלום מיכל דר' שאול פוקס
2009 תפיסת רשתות חברתיות ככלי למציאת עבודה MA כפיר-גלאדיס אדוה דר' אילן תלמוד
2009 היבטים רגשיים בשירות: הקשר בין יחסי מנהיג מונהג לרגשות המונהגים ואופן ביטויים במפגש השירות עם הלקוח MA אברמסון סיוון דר' חנה מדלר
2008 סיוע הומניטרי בינלאומי ישראלי: שדה פעילות אזרחית בהתהוות Ph.D הבר כרמית פרופ' אילנה סילבר
2008 התמקמויות זהותיות – כעס ובושה כמבארים התנהגויות מיניות וזוגיות של מתבגרים Ph.D שטיין נלי פרופ' אורלי בנימין
2008 נקודת המפגש בין מסורת ומודרנה : מחקר ביחס בין טהרת המשפחה וזהות בקרב נשים וגברים בקהילה הדתית לאומית Ph.D מרמון- גרומט נעמי פרופ' אפרים תבורי
2008 דומה אבל שונה: ביטוייה המגוונים של ההתקשרות למקום המגורים Ph.D הורוביץ הדס פרופ' יונה גינזברג
2008 מנבאים פסיכו-חברתיים למעורבות בהצקות בקרב תלמידים בבתי-ספר בישראל Ph.D רחמים-דופלט קרן דר' יוסי הראל
2008 מה משפיע על קצב צמיחתן של חברות יזמיות? הקשר בין אינטליגנציה ריגשית, הון חברתי וסגנון מנהיגות MA רוטשטיין מירלי דר' רונית יצחקי
2008 פטרונות בגיל הזיקנה: מהות היחסים הבינאישיים בבית-אבות ועקנין אשרת פרופ' טובה גמליאל
2008 לרפא את פצע ההגירה: לשאלת מסעות הריפוי של יוצאי אתיופיה בישראל MA פארתי רועי דר' ניסים ליאון
2008 האל שאכזיב? – יום הולדת שישים לילידי תקופת תש"ח MA קנדלשטיין מנחם דר' שמעון קופר
2008 ביטוייהן של זהויות אימהיות ותפיסת התפקיד האימהי בקרב נערות מתבגרות MA ארליכמן נורית פרופ' אורלי בנימין
2008 חלוקת עבודת הבית: בחינת המודלים בתיאורטיים מחוץ להקשר המשפחתי MA בוקניק שלום דר' רותי גונט
2008 "שעות מרשימות" המקורות להישארות שעות נוספות: צורך ממשי, פיקוח חברתי וציפיות MA ביצ'צי רן דר' מיכאל כץ
2008 השוואת הורים דתיים לחילונים בעמדות תפקידי מגדר, חלוקת תפקידים במשפחה ותחושות קונפליקט עבודה-משפחה MA פלצ'וק דניאלה דר' שירה עופר
2008 השפעת אידיאולוגית המגדר של האם תפיסותיה לגבי תפקוד האם ושביעות רצונה מהנישואים על נטייתה לשמירת סף האימהות MA ריגר שושני חן דר' רותי גונט