עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2008 פטרונות בגיל הזיקנה: מהות היחסים הבינאישיים בבית-אבות ועקנין אשרת פרופ' טובה גמליאל
2008 לרפא את פצע ההגירה: לשאלת מסעות הריפוי של יוצאי אתיופיה בישראל MA פארתי רועי דר' ניסים ליאון
2008 האל שאכזיב? – יום הולדת שישים לילידי תקופת תש"ח MA קנדלשטיין מנחם דר' שמעון קופר
2008 ביטוייהן של זהויות אימהיות ותפיסת התפקיד האימהי בקרב נערות מתבגרות MA ארליכמן נורית פרופ' אורלי בנימין
2008 חלוקת עבודת הבית: בחינת המודלים בתיאורטיים מחוץ להקשר המשפחתי MA בוקניק שלום דר' רותי גונט
2008 "שעות מרשימות" המקורות להישארות שעות נוספות: צורך ממשי, פיקוח חברתי וציפיות MA ביצ'צי רן דר' מיכאל כץ
2008 השוואת הורים דתיים לחילונים בעמדות תפקידי מגדר, חלוקת תפקידים במשפחה ותחושות קונפליקט עבודה-משפחה MA פלצ'וק דניאלה דר' שירה עופר
2008 השפעת אידיאולוגית המגדר של האם תפיסותיה לגבי תפקוד האם ושביעות רצונה מהנישואים על נטייתה לשמירת סף האימהות MA ריגר שושני חן דר' רותי גונט
2008 תפיסות ממוגדרות של הצלחה בחיים ומימוש עצמי: תפקידם הממתן של סקסיזם אמביוולנטי ואידיאולוגיות מגדר MA ברזילי- לוי אסנת דר' רותי גונט
2008 מקצועות, גוף ומגדר ביחסים בין העוסקים ברפואה משלימה ואלטרנטיבית ובין העוסקים ברפואה קונבנצינאלית MA פבסנר מאיה דר' מיכאל כץ
2008 מעמד תעסוקתי בקרב נשים ערביות והשוואה לבן-זוגן MA סבח מיכל דר' שירה עופר
2008 "תולדות אהרון" אתנוגרפיה וטקסט MA גוזמן שלמה דר' שמעון קופר
2008 השפעת האינטרנט על מידת החברתיות של בני נוער בישראל MA בלקר אושרת דר' אילן תלמוד
2007 להתבגר ולהתגבר: גוף, זהות ורגש בסיפורי מחלה של מתבגרים באינטרנט Ph.D טילינגר אפרת דר' דוד רייר
2007 מנהיגות ורגשות: סגנון מנהיגות וכישורים רגשיים של מנהלים כמשפיעים על החויה הרגשית של נציג השירות והלקוח Ph.D מדלר לירז חנה
2007 "הגבר הישראלי החדש"? שנויים בהבניות של גבריות בראיה בין-דורית Ph.D הולנדר עינת
2007 סטראוטיפים עדתיים בקרב יוצאי חבר המדינות: השוואה לסטראוטיפים בחברה הישראלית MA גוטליב יורי פרופ' אורנה ששון-לוי
2007 המרצה חברתית ונהיגה: ההשפעה של תקנת הלווי על נהגים חדשים MA הדרי עפרי פרופ' אפרים תבורי
2007 תהליכים זהותיים של נשים דתיות" פרשנות של נשים דתיות לייצוג דתיים במדיה הטלויזיונית MA זמיר עפרה פרופ' אורלי בנימין
2007 "תצא נפשי עליך" השפעת סגנון מנהיגותו וכישוריו הרגשיים של המנהל על יחסו האמפתי של נציג השרות ללקוח MA דניאל שרון דר' רותי גונט
2007 עבודת רגש ואמפתיה בשירות לקוחות ובמוקד סיוע נפשי MA בר- דוד שני פרופ' אורלי בנימין
2007 פונוגרפיה ואינטימיות, הילכו שניים יחדיו? תפיסות ורגשות של נשים לגבי הקשר בין אינטימיות לפונוגרפיה MA טליוסטן דימטרי פרופ' אורלי בנימין
2007 עמדותיהן של נשים דתיות-לאומיות לגבי פמינזים ודת MA שיף שרית פרופ' אורנה ששון-לוי
2007 החוייה האוריינית של סטודנטיות ערביות באוניברסיטת בר-אילן MA ארד נעמה פרופ' אורנה ששון-לוי
2007 השפעת תפיסת קבוצת על משותפת ותחרות בין קבוצות על תפיסת הממדים חום ויכולת של קבוצות החוץ MA כהן דליה פרופ' אפרים תבורי