עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2006 המשמעות הסימלית של היין בתרבות היהודית Ph.D סילמן נעמי פרופ' ניסן רובין
2006 "להיות אישה" בכפר המשכילים" Ph.D עוז איבשיץ יפעת
2006 ההבנייה החברתית של האובייקט המדעי במעבדת מחקר Ph.D נוני וייס אפי
2006 הבניית זהות דתית בעידן המודרני: ראיונות עומק עם נשים יהודיות אורתודוקסיות בישראל על הממשק בין אינטימיות והלכה MA שטרנליב, תמרה דר' שמעון קופר
2006 חרדה ממתמטיקה והשפעתה על השאיפות התעסוקתיות של נערות עולות מחבר העמים וילידות הארץ, בפרספקטיבה של משך השהות בארץ MA טבוריסקי ליובוב פרופ' אורלי בנימין
2006 תהליך קבלת דרגת סא"ל בצה"ל – מקרה בוחן לבחינת קידום נשים בצה"ל MA קוטיק נורית פרופ' אורנה ששון-לוי
2006 "חיות חברתיות": מקומה של חית המחמד בעצמי MA פרידמן איה פרופ' טובה גמליאל
2006 הגורמים המשפיעים על ההחלטה להניק ועל הצלחה וקשיים בהנקה בקרב אימהות חרדיות וחילוניות המניקות את ילדן הראשון MA אשר- הררי אורטל דר' דוד רייר
2006 דמוי גוף ודפוסי אכילה: ניתוח משווה בין נערות דתיות לחילוניות בישראל MA אורן טל דר' יוסי הראל
2006 מעורבות נשים בתנועות חברתיות MA לטוכה סנדרה פרופ' אורנה ששון-לוי
2006 הימנעות או קידום: השפעת מוקד הויסות והערכים על המוטיבציה להנהיג ועל סגנונות המנהיגות MA כהן איריס דר' רונית קרק
2006 יעילות הטיפול הקבוצתי אצל הורים וילדים עם תסמונת סרבנות קשר MA פרוסט נעמה
2006 גורמים מעכבים ומקדמים את מידת הזיהוי של מצוקה נפשית בקרב אוכלוסיה המטופלת במדינת ישראל על-ידי רופאים ברפואה ראשונה MA הורניק ציפורה פרופ' יונתן רבינוביץ
2006 ניתוח מקרה: השפעת הרשתות החברתיות על ביצועי עובדים במוקד שרות לקוחות טלפוני בישראל MA לקח קרן דר' אילן תלמוד
2006 מיעול בתוך רוב: הזהות של סטודנטים MA נחום אילנה פרופ' יוסף הודרה
2006 הזיקה בין מרכזיות הומופליות וצפיפות רשת העצה לבין רשת האקספרטיבית בארגון עסקי MA פישר אורית דר' אילן תלמוד
2006 הבדלי מגדשר בסיפורי חיים של פורשים ופורשות מצה"ל במעבר מקריירה צבאית לאזרחית MA בן- יוסך זהר מירה דר' אילן תלמוד
2006 שיפור שירותים ליולדת – ההערכות המחודשת של בית-החולים בתחום היולדות MA נורבאש גלית דר' נירה שלום
2005 טקסי חתונה בחברה ישראלית: מחקר השוואתי של ריטואליזציה ופרפורמטיביות Ph.D פרשיצקי אנה פרופ' אילנה סילבר
2005 עולמן של נשות חסידיות "תולדות אהרון": מעמדן כפרטים וכקבוצה Ph.D זלצברג סימה פרופ' מנחם פרידמן
2005 אמביוולנטיות רגשית בקרב זוגות ישראליים המציגים מכוונות לשוויון ביחסים Ph.D קמין- שאלתיאל שרון פרופ' אורלי בנימין
2005 תופעת עישון נרגילה בקרב מתבגרים בישראל : ניתוח סוציולוגי Ph.D קורן ליאת דר' יוסי הראל
2005 השפעת המצב הסוציו אקונומי וההון החברתי על תחושת הרווחה (Subjective ( Well being של בני נוער – מחקר רב שלבי Ph.D גיא אור דר' יוסי הראל
2005 הרפואה בעידן המידע: מחשוב הרשומה הרפואית במערכת הבריאות הישראלית Ph.D בר לב שירלי
2005 הפרופסיה הרפואית בישראל: בין התנשאות פרופסיונלית לקרבנות כרונית שדה הפעולה הרפואי בישראל על רקע שינויים בסביבה החוקית והמשפטית Ph.D קניון סמדר