עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2005 חוויות של אובדן ושל אבל עקב הפסקת הריון מאוחרת MA גולן אילנה פרופ' לריסה רמניק
2005 חצרות בתי ספר והתאמתן להתפתחות הצרכים החברתיים של ילדים MA בשן נטע פרופ' יונה גינזברג
2005 הקשר שבין סגנון התקשרות, תפיסת צדק והתנהגות אזרחית ארגונית MA סבאג יואב פרופ' אורלי בנימין
2005 גברים פרופסיונלים עם וללא ילדים בין תבניות נושאים מובחנות: שמרנות מול שוויוניות MA שמש אורית פרופ' אורלי בנימין
2005 הבעת הכעס, הדיאלוג הזוגי, וחלוקת עבודת המשפחה בקרב גברים המשתכרים פחות מבני זוגם MA שפיגל גלי פרופ' אורלי בנימין
2005 גורמים פסיכו-חברתיים המנבאים חשיבה והתנהגות אובדנית בקרב תלמידים בני 15 בישראל MA מימרן שירלי דר' יוסי הראל
2005 סיבות פניה לרפואה משלימה: תמונת מצב עכשווית MA פנקס שנער דר' דוד רייר
2005 חווית היולדת החרדית בבית ההבראה "האם והילד" MA מליק שרי דר' דוד רייר
2005 המוכנות לעלות לישראל והזהות היהודית, לפני ואחרי השתתפות בתוכנית MARUA, בקרב צעירים יהודים מרחבי העולם MA פרנקל אליאנה פרופ' יונה גינזברג
2005 סגנון התקשרות ותגובות נפשיות לאבטלה: התפקיד המתווך של תחושת חוללות עצמית MA ברזילי-סימנסקי דניאלה פרופ' מריו מיקולינסר
2005 הגורמים המשפיעים על פעילות חברתית ועל שביעות רצון מהחיים בקרב מהגרים מבוגרים וקשישים מברית-המועצות לשעבר MA רוזובסקי-חמי מרינה פרופ' לריסה רמניק
2005 שמירת מכלול תרבותי בין יהודים קשישי ממוצא רוסי MA יוספין אלישבע דר' שמעון קופר
2005 שמירת מכלול תרבותי בין יהודים קשישי ממוצא רוסי MA יוספין אלישבע דר' שמעון קופר
2005 השפעת תרבות ארגונית על מיזוגים ורכישות MA ורבנר טל פרופ' בנימין פיליפס
2005 השפעת תרבות ארגונית על מיזוגים ורכישות MA ורבנר טל פרופ' בנימין פיליפס
2005 מעורבות הורים בחיי היומיום ותפיסת אקלים בית-ספר כמנבאים סימפטומים של נשירה סמויה בקרב בני-נוער בישראל MA מנשה יונית דר' יוסי הראל
2005 תהליך התהוותה של שיגרת הזוגיות אצל זוגות מעורבים עדתית בישראל MA גזית לביא עינת פרופ' אורלי בנימין
2005 מנהלים מדברים ירוק: מסגרות השיח של מנהלים ישראלים המחוייבים לאיכות הסביבה MA לכיש יורם פרופ' אילנה סילבר
2005 מנהלים מדברים ירוק: מסגרות השיח של מנהלים ישראלים המחוייבים לאיכות הסביבה MA לכיש יורם פרופ' אילנה סילבר
2005 ג'נדר ועמדות פמינסטיות כמסבירים את תפיסת בעל/ת חוש ההומר וכן פרקטיקות והעדפות בהומור MA ליברמן שרון פרופ' אורלי בנימין
2005 השפעת תרבות לאומית וארגונית על אינטגרציה של פוסט-רכישה MA רוזנבאום רחלי פרופ' בנימין פיליפס
2005 תפקיד האם במעורבות האב בטיפול בילדים: אמהות שומרות סף" לעומת אמהות מאפשרות" MA אדמתי לילך דר' רונית קרק
2005 קידום בריאות עובדים במקום העבודה: תוכנית התערבות במפעל MA מצקין מרגריטה
2004 התנסויותיהן של נשים ישראליות בטכנולוגיות הרבייה החדישות דיון סוציולוגי משולב ביחסי גוף זהות ורגש Ph.D העליון הילה
2004 שדה ההימורים בישראל: בין רציונליות ערכית לרציונליות אינסטרומנטלית Ph.D לוי משה פרופ' ניסן רובין