מסלולי לימוד

לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה לתואר ראשון מבקשים להשיג שלוש מטרות מרכזיות:

 1. להקנות ידע אשר יעשיר את יכולת התלמידים להכיר, להבין, ולחקור את החיים החברתיים.
 2. לטפח מודעות חברתית ויכולת חשיבה ביקורתית.
 3. להכשיר ללימודים לקראת תארים מתקדמים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומדעי חברה אחרים.

סוציולוגיה הינה תחום ידע החוקר את ההתנהגות החברתית של בני האדם ואת האופנים בהם מתעצבות וגם משתנות ההתנהגות, הזהות, האמונות וצורות הארגון החברתי.

האנתרופולוגיה עוסקת בחקר תרבויות ברחבי העולם ובישראל. עניינה קבוצות אתניות מתת תרבויות מגוונות בחברות מודרניות.

במהלך הלימודים לתואר הראשון לומדים הסטודנטים לפתח את יכולת החשיבה והדמיון הסוציולוגי, את היכולת ליישם את עקרונות המחשבה והמחקר הסוציולוגי לחקר חברות שונות ובכללן החברה הישראלית והקהילות היהודיות, ואת היכולת להתבונן בקשר שבין זהותנו ומיקומנו החברתיים לתהליכים חברתיים רחבים יותר ואף עולמיים.

המחלקה חותרת להציג בפני הסטודנט את מגוון מסורות המחשבה ושיטות המחקר הסוציולוגיות והאנתרופולוגיות, כמו גם את המחקר העדכני בתחומי מפתח של החברה בת זמננו בכלל והחברה הישראלית בפרט, כגון: מדינה וחברה, עבודה וארגונים, חיי היום-יום, משאבי אנוש, פסיכולוגיה חברתית, מגדר, דת, מעמד, רשתות חברתיות, קהילה, יחסים אתניים, הגירה וקליטה, כלכלה וחברה, תנועות חברתיות, בריאות וחולי, העיר, ביקורת התרבות, סטיה חברתית, תרבות צריכה, גלובליזציה, פונדמנטליזם, ועוד.

תכנית הלימודים מורכבת מהקורסים הבאים:

 • שיעורי חובה כלליים
 • סטטיסטיקה וקורסים בשיטות מחקר איכותניות וכמותניות
 • קורסי חובה על החברה הישראלית
 • קורסי בחירה במגוון נושאים
 • סמינרים
תנאי הקבלה לתואר הראשון
 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.

לחישוב תנאי הקבלה לחצו כאן

המסלולים הקיימים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 • מסלול דו-ראשי מובנה מתקיים בצרופים הבאים:
 1. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לפסיכולוגיה
 2. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לקרימינולוגיה
 3. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם בית הספר לחינוך, עם מגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך
 4. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה למדעי המדינה
 5. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לתקשורת
 6. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
 • מסלול דו ראשי לא מובנה מתקיים בצרוף לכל מקצוע דו ראשי אחר הנלמד באוניברסיטה.
 • מסלול משני (לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשע"ז)

סטודנטים אשר החלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ו, להלן הדרישות לתואר -

/files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_lpryl_ydyvn_2016.pdf


סטודנטים אשר החלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ה, להלן הדרישות לתואר -

            /files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_lpryl_ydyvn_2015.pdf