סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' אפרים תבורי
ראש המחלקה
330 03-5318190

סגן ראש מחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר שירה עופר
סגנית ראש המחלקה ומרכזת תוכנית הלימודים לתואר שני
404 03-5318651

סגל בכיר

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר גלית אילון
405 03-5318187
פרופ' אורלי בנימין
303 03-5318189
ד"ר נדב גבאי
406 03-5318186
ד"ר טובה גמליאל
411 03-5318234
ד"ר אלונה הרנס
421D 03-5317893
ד"ר ניסים ליאון
ראש המגמה לחברה ותרבות
417 03-5318624
פרופ' אילנה סילבר
403 03-5318379
ד"ר מיכל פגיס
ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית
403 03-5318379
ד"ר דני קפלן
ראש המגמה לסוציולוגיה אירגונית
407 5317893 03
ד"ר דוד רייר
יו"ר הועדה המחלקתית לתואר ראשון
414 03-5318040
פרופ' לריסה רמניק
יו"ר הוועדה המחלקתית לתואר שלישי
408 5318691 03
ד"ר אורי שורץ
440 03-5318965
ד"ר ברוך שמעוני
ראש התוכנית לייעוץ ארגוני
412 03-5318188
ד"ר אורנה ששון-לוי
418 5317625 03

מורים מן החוץ

שם ותפקיד משרד טלפון
ד"ר סיגל אופנהיים שחר
ד"ר אפרת טילינגר
413 03-5317308
ד"ר רונית יצחקי
410 03-5318093
ד"ר דני נוה
בנין 505 חדר 106
ד"ר שני קונה
440 03-5318967
ד"ר מיכל רום
419 03-5318079

עוזרי הוראה

שם ותפקיד משרד טלפון
גב' גלית ברקת דניאלי
413 03-5317308
מר שלמה גוזמן-כרמלי
413 03-5317308
מר ליאור גלרנטר
גב' עינת זמבל
416 03-5318968
גב' עינת לביא
416 03-5318968
מר אור ענבי
413 03-5317308

אמריטוס

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' יונה גינזברג
411 03-5318234
פרופ' ליאונרד ולר
439 03-5318964
פרופ' חוה עציוני-הלוי
411 03-5318234
פרופ' מנחם פרידמן
417 08-9349184
ד"ר שמעון קופר
פרופ' ארנסט קראוס
421B 03-5317892
פרופ' ניסן רובין
411 03-5318234