יצירת קשר, התוכנית לייעוץ ארגוני

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

התוכנית לייעוץ ארגוני

אוניברסיטת בר אילן

רמת גן 52900

 

אי-מייל: org.consult@mail.biu.ac.il

טלפון: 03-5318093, פקס: 03-7384037

בניין 213 (מקסיקו) קומה 4 חדר 400