שיתופי פעולה בינלאומיים

English שלחו לחבר

המרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת בר אילן שואף להפוך לפורום ארצי ובין-לאומי להחלפת ידע ורעיונות בין חוקרות וחוקרים בתחום.

החוקרות והחוקרים במרכז עובדים בשיתוף פעולה קרוב עם המרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת ייל, הכולל עבודה משותפת על פרסומים, חילופי סגל, עמיתי מחקר ותלמידים מתקדמים, השתתפות בסדנאות וכנסים והרצאות אורח.

לפרטים נוספים ראו http://sociology.biu.ac.il/en/node/2155