שלחו לחבר

" העתקת המגורים של בני הקיבוצים ובני זוגם ממרכז הארץ לקיבוצים בפרפריה"