שלחו לחבר

האתניות בהפרטה: הבניית הזהות האתנית בקרב חברי קיבוץ ממוצא מזרחי