מרצי התוכנית לייעוץ אירגוני

English שלחו לחבר

פרופ' ברוך שמעוני, ראש התוכנית  baruch.shimoni@biu.ac.il

ד"ר אייזק וייסברג isaac.waisberg@gmail.com

ד"ר  הדס ירון hadasyar@mta.ac.il

ד"ר  דנה רוזן dros28@gmail.com

ד"ר עינת לבל הס   Einat Libel-Hass <einat.libel@gmail.com>

ד"ר יערה וולצמן    Yaara Welcman <yaararon@gmail.com>

ד"ר איתן בורשטיין eithan.bronshtein@gmail.com

ד"ר לינדה יעקב שדה  linda.jakob@gmail.com

ד"ר  שני קונה   shani.kuna@mail.huji.ac.il

ד"ר  הדס הרמתי hadas.haramati@gmail.com,

ד"ר ענת גרתי      Anat Garti <anatgarti@gmail.com>

ד"ר  עינת בהגלי shoovani@gmail.com

רוא"ח אבישי עובדיה avishayo@yahoo.com

גב' רויטל פלד revitalpeled@ssg.co.il

גב' שרית בן יאיר גדרון Sarit.Benyair@keter.com

גב' תמי איילון  tami.eylon@gmail.com

גב' נטע אבנון     nettakam1@gmail.com

גב' חגית לקר     hagit@lead-org.co.il

גב' עינת זמבל    einatya@gmail.com

מר'  שבתאי מג'ר  majarsabi@gmail.com

מר'  אבנר יציב   avnery@012.net.il