מר ארז טרבלסי

מר
מר ארז טרבלסי
דוא"ל: 

ביוגרפיה

מנחה נוסף מחוץ למחלקה: דר' אבי פיקאר (המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה)