קול קורא- הקרן למצוינות אקדמית במחקר לתארים מתקדמים של המחלקה