ברכות לפרופ' נסים ליאון על קידומך לדרגת פרופסור חבר!

ברכות לפרופ' נסים ליאון על קידומך לדרגת פרופסור חבר! 

גאים בך! ושמחים איתך!