פרטים על בחינת מיון באנגלית

ניתן לראות את המידע בקובץ המצורף