ברכת הצלחה בבחינות וחופשה נעימה!

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה 

מאחלת הצלחה בבחינות! 

וחופשה נעימה! 

מחכים לכם בשנה הבאה שמחים ורעננים :)